Ydinvoimala aiheuttaa painetta asiakastyöhön

Oulun kaupungin Homelike Oulu -hanke järjesti asiakastyötä tekeville koulutuksen, jonka tarkoituksena on antaa neuvoja ulkomaalaisia työssään kohtaaville. Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan myötä yhä useammat ulkomaalaiset alkavat asioida Oulun alueella, jolloin selkeän asiakaspalvelun tarve lisääntyy entisestään.

asiakaspalvelu
selkokielikoulutus kouluttaja ja oulun keskushallinnon yhteyspäällikkö
YLE

Tulevaisuudessa Oulun alueella asioivien ulkomaalaisten määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Homelike Oulu -hanke järjesti Oulun peruspalveluyksiköissä asiakastyötä tekeville koulutuksen, jonka painopisteenä oli selkokielen opetteleminen. Selkokieli tulee olemaan yksi asiakastyötä helpottavista tekijöistä, kun Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan vuoksi myös Oulussa asioivien ulkomaalaisten määrä kohoaa. Myös tulkin apuna käyttämistä harjoiteltiin, jos yhteistä kieltä ei löydetä.

- Toki asiakaspalvelijan täytyy myös ongelmatilanteissa miettiä, käyttääkö hän yksiselitteistä kieltä vai esimerkiksi ulkomaalaiselle vaikeasti tulkittavia kielikuvia.

Ouluun muuttaa joka vuosi lisää ulkomaalaisia, joten ymmärrettävän asiakaspalvelun tarve kasvaa koko ajan.

- Kun ulkomaalaisten luku kasvaa, lisääntyvät myös kommunikaatio-ongelmat. Pohdimme myös Pyhäjoelle tulevan ydinvoimalan myötä Oulun alueella asioivien ulkomaalaisten runsaasti kohoavia määriä. Meidän täytyy valmistautua tulevaan, Rännäli-Kontturi toteaa.

Koulutukselle löytyy tarvetta

Pohjois-Pohjanmaan verotoimiston kansainvälisessä henkilöverotuksessa työskentelevä Johanna Tauriainen tiesi koulutuksen tulevan tarpeeseen, sillä veroasiat ovat usein suomalaisillekin vaikeita.

- Joskus asiakkaillani ei ole suomen- eikä englanninkieli hallussa, joten tänään saadut neuvot tulevat todellakin tarpeeseen, tauriainen sanoo.

Tauriainen myöntää, että Pyhäjoen ydinvoimalan myötä kasvavat ulkomaalaisten määrät tulevat aiheuttamaan verohallinnon asiakaspalvelulle ongelmia, joihin tulee varautua.

Ulkomaalaiset Priyanka Sood ja Rachaya Kolehmainen ovat kohdanneet vaikeuksia asiakaspalvelutilanteissa.

- Minusta asiakaspalvelijoilla on ennakkoluuloja, eivätkä he välttämättä halua puhua maahanmuuttajien kanssa. Kun lapseni syntyi, eivät hoitajat osanneet asioida kanssani englanniksi, vaan odottivat että suomalainen mieheni saapuu paikalle ja puhuivat ainoastaan hänelle. Ehkä he pelkäsivät, etten ymmärrä mitä he sanovat, Sood kertoo.

Rachaya Kolehmainen toivoo, että toimistot kirjoittaisivat materiaalinsa selkokielellä ja asiakaspalvelijat opiskelisivat sujuvampaa englantia.

- Kelalla, Työvoimatoimistossa ja Poliisitoimistossa täytyisi puhua parempaa englantia, koska maahanmuuttajat eivät voi osata heti puhua suomea, Kolehmainen sanoo.

Lähteet: YLE Oulu / Johanna Latvala