Asumajätevedet ja teollisuuspäästöt heikentävät Saimaan järvien tilaa

Etelä-Savon Ely-keskuksen tekemien pohjaeläinmittausten mukaan Saimaan järvet ovat erinomaisessa kunnossa asutuskeskuksien edustoja lukuunottamatta.

järvet
YLE/T.Säntti

Pohjaeläimistöltään heikoimpia järviä ovat Joroisselkä, Siitinselkä ja Pieksänjärvi. Heikkoja paikkoja löytyy myös Mikkelin ja Varkauden edustoilta.

Parhaassa kunnossa ovat sen sijaan Iso-Haukiveden, Luonterin, Yöveden sekä Suur-Saimaan pohjat. Syvänteiden vesinäytteitä on otettu 1960.luvun loppupuolelta saakka ja pohjaeläinnäytteitä 2000-luvun puolivälistä saakka.

Lähteet: YLE Etelä-Savo