1. yle.fi
  2. Uutiset

Kaivosradoista perusteellinen selvitys

Pohjois-Suomen kaivosradat ja -tiet aiotaan selvittää perusteellisesti. Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas) on antanut selvityksen Liikenneviraston tehtäväksi.

kaivosteollisuus
Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas) vieraili kaivosseminaarissa Kolarissa.YLE / Esko Puikko

Virasto selvittää, mitkä ovat yritysten ja viranomaisten näkemykset Pohjois-Suomen kaivostoiminnan kuljetustarpeista ja toimivista kuljetusreiteistä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys ennen päätöksen tekoa.

- Liikenneministeriön näkökulmasta kaivosteollisuuden kasvu vaatii tehokasta rataverkkoa ja kantavaa tiestöä. Lapin kaivostoimintaan ja Jäämeren ratayhteyksiin liittyen on tehty useita selvityksiä, joissa käsiteltyjen väylähankkeiden arvo on yhteensä kuusi miljardia euroa. Selvityksissä ei kuitenkaan ole arvioitu kaivostoiminnasta syntyviä kuljetustarpeita, ministeri Kyllönen sanoi kaivosseminaarissa Kolarissa keskiviikkona.

"Ei kilpajuoksua"

Jotta rautatie olisi kilpailukykyinen vaihtoehto maantiekuljetuksille, tulisi mahdollisilla uusilla väylillä kuljettaa ministerin mukaan vähintään miljoonan tonnin tavaramäärä. Myös nykyisten ratayhteyksien käyttö on tutkittava uudelleen. Ministeri Kyllönen edellyttää, että selvitys tehdään kaivosyhtiöitä ja muita alueen eri toimijoita kuunnellen.

- Oleellista on Liikenneviraston yhteistyö alueiden kanssa, jotta tarvittavat varaukset maankäytölle saadaan tarvittaessa nopeasti. Lisäksi viime kädessä olisi järkevää, että Suomi ja Ruotsi löytäisivät yhteisen sävelen ratayhteyksien rakentamisesta eikä synnytettäisi kansallista kilpajuoksua.

Ministerin mukaan mahdollisten uusien ratojen ja teiden selvittäminen on tarpeen, koska niiden suunnittelu ja rakentaminen vievät paljon aikaa.

- Jos tehdään uutta raideverkostoa, niin tämän päivän suunnittelu, ympäristöluvat, Lapissa erityisesti Natura asettavat omat haasteensa ja ne vievät aikansa. Niitä ei polkaista käyntiin viikossa eikä kahdessa. Onkin tärkeää selvittää tämä selvitys kunnolla, jotta voisimme polkaista prosesseja käyntiin siten, että ne palvelisivat mahdollisimman paljon koko Lappia.

"Hallitukselta löytyy tahtoa"

Valtion rahaa uusille kaivosradoille Kyllönen ei Kolarissa suoralta kädeltä luvannut.

- Tässä tilanteessa rahan kanssa ollaan haasteellisessa kohdassa. Mutta kun pystytään osoittamaan, että tällä tuodaan työtä, elinvoimaa, osaamista ja mahdollisuuksia koko maahan, niin uskon että hallitukselta löytyy tahtoa hoitaa nämä infra-asiat kuntoon.

Liikenneviraston selvitys on osa liikennepoliittisen selonteon logistiikkaselvitystä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Hacklin Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt, nykyisin yhtiön hallituksen jäsen, Jyrki Paavola. Muut selvitysmiehet ovat logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen Stora Ensosta ja logistiikan professori Lauri Ojala Turun kauppakorkeakoulusta.

Valtio on jo aiemmin sitoutunut maksamaan tieyhteydet kaivosalueen rajalle ja osallistumaan ratakustannuksiin.

Lähteet: YLE Lappi

Lue seuraavaksi