1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hallitus hyväksyi biopankit

Hallitus on antanut esityksen paljon kiistaa herättäneistä biopankeista. Lailla on tarkoitus edistää ihmisistä otettujen näytteiden käyttöä tutkimuksessa ja toisaalta turvata näytteitä antaneiden ihmisten oikeudet.

Biopankit koostuisivat ihmisistä otetuista solu- ja kudosnäytteistä ja niihin liittyvistä tiedoista. Biopankkeja voisivat perustaa sekä yksityiset että julkiset tahot. Biopankki pitäisi perustaa, jos näytteitä säilytetään tulevaa tutkimuskäyttöä varten. Yksittäisiä tutkimuksia varten kerättävistä näytteistä ei tarvitsisi perustaa pankkia.

Biopankin perustaminen edellyttäisi valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa ja tiedot pankista talletettaisiin valtakunnalliseen julkiseen rekisteriin. Biopankkien toimintaa valvoisi valtion lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Tutkijoilla olisi oikeus saada tietoa siitä, löytyykö biopankista näytteitä, joita he voisivat käyttää tutkimuksessaan.  Yksittäisten näytteenantajien henkilötietoja tutkijat eivät voisi saada, ellei tähän olisi erillistä suostumusta.

Näytteen antajalla olisi oikeus saada tietää, mihin tutkimuksiin näytteitä on käytetty, mistä rekistereistä tietoja on kerätty ja mitä näytteistä on tutkittu. Lisäksi hänellä olisi oikeus peruuttaa suostumus ja kieltää näytteen käyttö.

Terveydenhuollon yksiköiden hallussa olevat vanhat näytteet voitaisiin siirtää biopankkeihin, ellei henkilö, josta näyte on otettu, vastustaisi siirtoa.

Valvira huolissaan valvonnasta

Valviran mukaan biopankkitoiminnan valvonta sopii luontevasti sille, mutta virastossa on huolta riittävistä voimavaroista.

Valviran mukaan biopankkitoimintaan sisältyy mahdollisuus ihmiskuntaa hyödyttäviin lääketieteellisiin keksintöihin, mutta se antaa myös mahdollisuuden käyttää tietoja hyväksi kansalaisten yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta loukkaavalla tavalla.

Valviran mukaan virastolle on osoitettava hyvissä ajoin riittävät voimavarat lainsäädännön toimeenpanoon, tulkinnallisten linjausten työstämiseen ja kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.

Myös lain arvostelijat ovat valmistelun aikana kiinnittäneet huomioita muun muassa tietoturvariskeihin. Arvostelijat ovat myös katsoneet lain valmistelun tapahtuneen kansainvälisen lääketeollisuuden ehdoin. Arvostelijat pelkäävät suomalaisista kerättyjen bionäytteiden ja potilastietojen muodostaman "kansallisomaisuuden" valuvan biopankkien kautta kansainvälisen lääketeollisuuden käyttöön.