Vaahtoavat vedet kummastuttavat kansaa

Luonnonvesien runsas vaahtominen on kummastuttanut ihmisiä menneenä kesänä ja kuluvana syksynä. Keski-Suomen ja muiden maakuntien ELY-keskuksiin on tullut tavallista enemmän yhteydenottoja vesistöissä havaituista vaahtohattaroista ja -lautoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Koski kuohuu komeasti
YLE

Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan syy vesien vaahtoamiseen on todennäköisesti sateissa, jotka ovat nostaneet esimerkiksi monet Keski-Suomen vesialueet ennätyskorkealle.

Runsas vesimäärä lisää virtaamia, josta puolestaan seuraa veden kirnuuntumista ja vaahtoa.

Esimerkiksi koskikivikossa kirnuuntunut vesi vatkautuu ja ilmastuu vaahtopalleroiksi, jotka kasaantuvat alapuolisessa koskisuvannossa näyttäviksi vaahtokinoksiksi. Mitä suurempi putouskorkeus ja kivikkoisempi uoma, sitä voimakkaampaa vaahdonmuodostus yleensä on.

ELY-keskuksen mukaan tuuli ja virtaus voivat irrottaa "emälautasta" hahtuvia ja hattaroita kuljettaen niitä kauaksikin lähijärvien selkävesille. Siellä vaahto vähitellen "sulaa" ja sekoittuu maitomaiseksi pintakalvoksi. Vastaavanlaista vaahdotusta järvenselillä voivat synnyttää myös voimakkaat tuulet.

Vaahto ei ole aina valkoista

Vaahdon väri voi vaihdella vaaleasta tummaan ja riippuu pitkälti vesialueen ominaisväristä: kirkkaissa reittivesissä vaahto on vaaleampaa, lumimaisempaa kuin tummissa humusvesissä. Lisäväriä vaahtolautoille antavat esimerkiksi kuolleet kasvit, karike, siitepöly ja valuma-alueelta huuhtoutuvat ainekset. Juuri runsaan sadannan kausina uoman ulkopuolinen huuhtouma on suurimmillaan.

Vaahto on seos, jossa nesteen tai kiinteän aineen sisälle on jäänyt kaasukuplia. Kun veden pintajännitys alenee, kuplat pysyvät paremmin ja pidempään koossa. Vesien vaahtoamistaipumus on erilainen eri vesissä ja siihen on vaikuttamassa useita tekijöitä. Näistä veden kovuus on yksi keskeisimmistä. Kovuudella ilmaistaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen runsautta. Ns. kovissa vesissä suoloja on paljon, pehmeissä vähän.

Myös vesieliöt voivat lisätä veden vaahtoisuutta. Esimerkiksi eräiden mereisten levien tiedetään erittävän aineenvaihduntatuotteinaan edellä mainittuja tensidejä. Pohjanmereltä tunnetaan esimerkkejä toistametrisistä vaahtovalleista, jotka ovat syntyneet leväeritteiden edesauttamana.

Selityksiä joka lähtöön

ELY-keskuksiin tulleissa yhteydenotoissa kansalaiset ovat tarjonneet veden vaahtoamiselle monenlaisia selityksiä aina luvattomista kemikaalipäästöistä jätealtaiden rikkoutumiseen ja jopa lasketusaltaiden tahalliseen vesistöön tyhjentämiseen. Syytä vaahtoamiseen ei kuitenkaan aina tarvitse etsiä laittomuuksista.

Veden vaahtoamiselle löytyy useimmiten luonnollinen syy, mutta kansalaisten havainnot voivat olla tärkeitä ympäristörikkomusten raportoinnissa.

Mikäli poikkeuksellisen runsaan vaahtoamisen ohella havaitaan vesieliöiden joukkokuolemista sekä huomattavia poikkeamia veden hajussa, värissä tai pintakalvossa, on syytä ottaa yhteyttä paikalliseen tai alueelliseen valvontaviranomaiseen. Poikkeustilanteita on hyvä myös dokumentoida kameralla.

Lähteet: YLE Keski-Suomi