Kinestetiikka säästää hoitajaa ja kunnioittaa hoidettavaa

Porvoon kotihoidon henkilöstön työkykyä ylläpidetään kinestetiikalla. Auttamismenetelmä keventää hoitajien fyysistä työtaakkaa, parantaa vanhusten liikkuvuutta ja oman elämänhallinnan tunnetta.

sairaanhoitajat
Reinotossuinen vanhus työntää rollaattoria.
YLE

Porvoon kotihoidon ja palveluasumisen henkilökunta on saanut jo kahden vuoden ajan erityisesti heille räätälöityä ergonomiakoulutusta. KInestetiikassa on kyse tekniikasta, jolla pyritään hyödyntämään niitä voimavaroja, joita hoidettavalla itsellään on. Esimerkiksi kun avustetaan tuolilta ylös, niin voiman sijaan ohjataan autettavaa yrittämään myös itse.

- Pyytäisin ensin sanallisesti, että voisitko nousta ylös.Jos ei se sittten onnistu, niin sitten minä vähän ehkä avustaisin tuomaan ylävartalon painoa eteen ja sieltä sitten ohjaisin nousemaan seisomaan. Usein ihan tällaiset pienet liikkeetkin auttavat, kuvailee kotiutustiimissä työskentelevä fysioterapeutti Jaana Lindlöf. Hän on myös kouluttautunut kinestetiikan tutor-ohjaajaksi.

Kotihoidon asiakkaat tarvitsevat usein apua liikkumisessa. Perinteisesti hoitotyössä on opetettu vain erilaisia nostotekniikoita, jotka sekä kuormittavat hoitajan fysiikkaa että voivat tuntua autettavasta epämiellyttäviltä. Lisäksi pelkkä "siirtely" passivoi jo ennestään huonosti liikkuvaa ihmistä.

- Kun asiakkaan tai potilaan annetaan itse tehdä mahdollisimman paljon se antaa ihmiselle tunteen pärjäämisestä ja kuntoutuminen lähtee paljon nopeammin liikkeelle, Lindlöf jatkaa.

Kinestetiikassa avustaja ohjaakin ihmistä löytämään kehon omia luonnollisia liikemalleja, jotka saattavat sairastumisen tai ikääntymisen myötä unohtua.

- Jos ei ole mitään estettä sille, että ei saisi liikuttaa, niin kaikessa liikkumisessa, jota muuten syöminenkin on, pitäisi ottaa se ihmisen oma toiminto mukaan. Vähäinenkin liikkuminen tuottaa avustettavalle oman elämänhallinnan tunnetta, korostaa Lindlöf.

Kun avustettava on itse mukana esimerkiksi siirryttäessä vuoteesta pyörätuoliin, niin avustajankin työtaakka ja fyysinen kuormitus kevenee. Menetelmä on myös yksilöä kunniottava, sillä avustettava on se päähenkilö, joka hallitsee tilannetta.

Lähteet: YLE Helsinki