1. yle.fi
  2. Uutiset

Pyhtää ei innostu Kymijoen sedimenttien kunnostuksesta

Pyhtään kunta ei kannata Kymijoen pilaantuneiden sedimenttien kunnostamista. Maanantaina kokoontuva kunnanhallitus ehdottanee lausuntonaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, että sedimenttien kunnostamisesta ei ole saavutettavissa kovinkaan suurta hyötyä verrattuna siitä aiheutuviin haittoihin ja kustannuksiin.

Kymijoki
Kymijoki, Pessankoski
YLE / Raine Martikainen

Sosiaali-ja terveyslautakunnan lausunnossa todetaan, että kunnostaminen joen saastuneimmalla osuudella Kuusaansaaren ja Keltin välillä lisäisi päästöjä joen alajuoksulla noin 1,5-kertaisiksi. Ongelmia aiheutuisi muun muassa sedimentin PCB-yhdisteiden ja elohopean yhtäaikaisesta esiintymisestä.

Kymijoen sedimenteissä esiintyy teollisuudesta peräisin olevia dioksiineja ja furaaneja sekä elohopeaa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus päättää ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta, lähteekö se hakemaan lupia kunnostustyön toteuttamiseksi.

Lähteet: YLE Kymenlaakso

Lue seuraavaksi