1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. maankäytön suunnittelu

Pohjanmaalle ehdotetaan viittä kaupan suuryksikköä

Pohjanmaan maakuntakaavaan ehdotetaan kaupan suuryksikköjä Vaasassa Kivihakaan, Liisanlehtoon ja Risöhön, Pedersöressä Edsevöön sekä Närpiössä Högback-Nixbackin alueelle. Pohjanmaan suurin kauppakeskittymä voisi kaavaehdotuksen mukaan rakentua Vaasan Risöhön, jonne on kaavailtu Ikeaa ja Prismaa.

Niin sanottu vaihekaava 1 asetetaan nähtäville marraskuussa. Kaava tulee nyt nähtäville toistamiseen, koska ensimmäisen kaavaehdotuksen oltua nähtävillä Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti, että kaavaan tarvitaan lisää vähittäiskaupan suuryksikkömerkintöjä. Maakuntahallitusta harmitti etenkin Liisanlehtoon esitetyn suuryksikön poisjäänti jo vahvistetusta maakuntakaavasta. Toiveena on, että kaava astuisi voimaan vuoden 2013 alkupuolella.

Kullekin viidestä suuryksiköstä on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on sekä päivittäistavarakauppaa, paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa että muuta erikoiskauppaa.

Pohjanmaan suurin kauppakeskittymä voisi kaavaehdotuksen mukaan rakentua Vaasan Risöhön ja olla enintään 124 000 kerrosneliömetriä. Risön palvelutarjontaa täydentää läheinen Liisanlehdon kauppapaikka (55 000 kerrosneliömetriä). Kestävän kehityksen varmistamiseksi toinen kauppapaikka on toteutettava ennen toisen aloittamista.

Kaavaehdotuksessa on lisäksi kuusi kmt-merkintää. Merkintä on uusi ja mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän, jossa on ainoastaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Merkintä on osoitettu Vaasan Rantatien varteen, Isonkyrön ja Vähänkyrön Tervajoelle, Kruunupyyhyn, Mustasaaren Vikbyhyn sekä Kristiinankaupungin Lålbyhyn ja Åsändaniin. Näille alueille saa sijoittaa esimerkiksi auto-, kodinkone- ja rautakauppoja.

Lisäksi kaavassa on osoitettu alue logistiikkakeskukselle Mustasaaren ja Vaasan rajalla sekä toivottu kaupan kehityssuunta Sepänkylän ja Vaasan keskustoissa.

Vaihekaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 7.11.-7.12. Lausuntokierroksen jälkeen kaava viimeistellään ja saatetaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Viimeisen sanan sanoo ympäristöministeriö, joka vahvistaa maakuntakaavan. Myös vahvistusmenettely vie oman aikansa, mutta toiveena on, että kaava astuisi voimaan vuoden 2013 alkupuolella.