1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Uudet PUTTE-rahat jaettiin – lähivuosina tutkitaan mm. valeskorpioneja

Ympäristöministeriön PUTTE-ohjelman rahat kaudelle 2012 - 2014 on jaettu. Rahaa saivat mm. lepakoiden, valeskorpionien ja kannuskaskaiden tutkimus. Vuodesta 2003 lähtien PUTTE-ohjelman hankkeissa on löydetty lähes 1 500 uutta lajia.

Sudenmaito-limasieni on yksi PUTTE-ohjelmassa tutkituista metsälajeista. Kuva: Marja Härkönen

Ympäristöministeriö on valinnut kuusi tutkimushanketta puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaan. Näillä PUTTE- hankkeilla pyritään lajien levinneisyyden selvittämiseen ja tieteelliseen luokitteluun sekä elinympäristöjen ja suojelukeinojen kartoittamiseen.

Vuodeksi 2012 rahaa annettiin yhteensä noin 440 000 euroa.

PUTTE-hankkeet kaudella 2012 - 2014

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos sai rahoitusta kahdelle hankkeelle. Niistä ensimmäinen käsittelee metsälaidunten sieni- ja sammallajistoa. Toisen hankkeen tavoitteena on huonosti tunnettujen lahottajasieniryhmien uhanalaisuuden arviointi.

Suomen ympäristökeskus sai rahaa kahdelle hankkeelle. Ensimmäisen hankkeen tarkoituksena on tuottaa määritysopas Suomen kannuskaskaista. Toisessa hankkeessa tuotetaan määritysopas Suomen lukeista ja valeskorpioneista.

Turun yliopiston eläinmuseo sai rahaa Suomen metsien lepakoiden uhanalaisuuden asteen, ekologian ja suojelun tutkimiseen.

Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo sai rahoitusta tammihiirien, rupijäkälöiden, maanilviäisten ja kultapistiäisten tutkimukseen.

Ensimmäisellä kaudella lähes 1 500 uutta lajia

PUTTE-tutkimusohjelmasta on nyt käynnissä toinen kausi. Ensimmäinen kausi oli vuosina 2003 – 2007. Silloin siihen kuului 40 hanketta. Niissä löydettiin yhteensä 1 495 Suomessa tuntematonta lajia, joista 185 olivat tieteelle kokonaan uusia. Löydetyt lajit olivat enimmäkseen sieniä ja selkärangattomia.