Lipponen puolustaa Suomen energiaratkaisuja

SDP:n presidenttiehdokaan Paavo Lipposen mielestä Suomen pitää tiukasti puolustaa etujaan kansainvälisissä energia- ja ilmastoratkaisuissa. Lipponen puhui tänään keskiviikkona Energiapäivillä Helsingissä. Tilaisuuden järjesti Energiafoorumi ry.

Paavo Lipponen Kuva: YLE

Lipponen kehottaa Suomea pyrkimään aktiivisesti mukaan energiapäätösten valmisteluun niin EU:ssa kuin muissakin kansainvälisissä yhteyksissä. Lipposen mukaan ilman osallistumista on vaarana, että Suomi joutuu omaksumaan sopimattomia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lipponen nostaa esille energiatehokkuusdirektiivin, jonka vaatimus primäärienergian käytön tehostamisesta haittaisi Lipposen mukaan pahasti Suomen pyrkimyksiä lisätä energiaomavaraisuutta. Direktiiviesitys on jäsenmaiden läpikäytävänä, jonka jälkeen siitä vielä neuvotellaan EU:n elimissä. Jos direktiivi hyväksytään, se tulee voimaan vuonna 2014.

Tiivistynyt yhteistyö energiapolitiikassa näkyy Lipposen mukaan EU:n tiukentuneessa suhteessa Venäjään energiapolitiikan saralla. Lipposen mielestä Suomen pitää hyvänä Venäjän tuntijana huolehtia, että EU:n suhteet Venäjään säilyvät hyvinä energiapolitiikassa.

Vaarojen lisäksi Lipponen kehui puheessaan Suomen tekemiä perusvalintoja energiapolitiikassa. Lipposen mukaan Suomen täytyy pitää kiinni sen ydinenergia- ja uusiutuvan energian ohjelmista.