Perämerenkaaren liikennehankkeet päässevät EU:n raha-apajille

EU-komissio esittää Botnian käytävää yhdeksi Euroopan tärkeimmistä runkoverkoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Perämerenkaaren liikennehankkeisiin on mahdollisuus saada helpommin rahaa Euroopan unionilta.

Kartta Perämerenkaaren liikennekäytävän tärkeimmistä ratahankkeista. Kuva: bothniancorridor.com

Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto pitää niin sanotun Botnian käytävän pääsyä EU:n TEN-T -verkkoon (Trans-European networks) merkittävänä.

- Se luokitellaan nyt yhdeksi keskeisimmäksi liikenneverkostoksi ja sillä on mahdollisuus saada lisärahoitusta ja lisätukia. Komissiolla ja EU:lla on rahoitusinstrumentteja, joilla voidaan tukea näiden keskeisten liikenneverkkojen kehittämistä, Aalto selventää.

Botnian käytävän alueella kyse on lähinnä rautatiehankkeista, mutta tarkastelussa ovat myös kuljetusväylät satamien kautta. Aalto toteaa, että kun pohjoiset alueet vihdoin saatiin runkoverkkokarttoihin, myös pohjoisen luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät liikennehankkeet on helpompi viedä eteenpäin. Niitä ovat esimerkiksi kaivosteollisuuden kuljetuksiin liittyvät hankkeet.

Esitys vaatii vielä vahvistuksen

Aallon mukaan Botnian käytävä pääsi osaksi TEN-T ydinverkkoa erityisesti Suomen, mutta myös Ruotsin aktiivisen lobbauksen ansiosta. Syyskuussa liikenneministeri Merja Kyllönen ja Ruotsin infrastruktuuriministeri Catharina Elmsäter-Svärd ottivat asian esille EU:n liikennekomissaari Siim Kallasin tapaamisen yhteydessä. Ministerit muistuttivat hankkeen tärkeydestä pohjoisilla alueilla sijaitsevien raaka-ainevarantojen vuoksi.

EU-komission esitys vaatii vielä parlamentin ja Euroopan neuvoston vahvistuksen. Aalto pitää epätodennäköisenä, että näin suuret päätökset muuttuisivat jatkokäsittelyissä, vaikka pieniä muutoksia voikin tulla.

Botnian eli Perämerenkaaren liikennekäytävään kuuluvat rautatie- maantie- ja meriväylät Pohjanlahden molemmin puolin Suomessa ja Ruotsissa. Se on merkittävä liikenneverkko, joka yhdistää kuljetusväylät sekä idän ja lännen että pohjoisen ja etelän välillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Esimerkiksi Kemi-Tornion ja Haaparannan alueella siihen kuuluu rautatie- ja satamahankkeita.

Liikenneministeri on tyytyväinen

Liikenneministeri Merja Kyllönen sanoo, että Botnian käytävän saaminen osaksi EU:n liikenneyhteyksien ydinverkkoa on merkittävä voitto Suomen EU-politiikassa.

- Tähän asti TEN-prioriteettiverkkoon kuuluvat hankkeet ovat koskeneet vain eteläistä Suomea. Botnian käytävä on tärkeä liikenneväylä pohjoisen teollisuudelle sekä ihmisten liikkumiselle etelä-pohjois-suunnassa. Alueellinen tasapaino hypähtää nyt aimo askeleen eteenpäin, iloitsee Kyllönen.

Euroopan komission keskiviikkona antamassa ehdotuksessa jaettiin TEN-T–verkko kattavaan verkkoon ja ydinverkkoon. Suomen osalta ydinverkkoon kuuluvat aiemmat ns. prioriteettihankkeet Pohjolan kolmio, Merten moottoritiet ja Rail Baltica sekä uutena hankkeena Botnian käytävä.