Kaivoshankkeelle täystyrmäys Paltamossa

Paltamon Mieslahden ja Savirannan kylien asukkaat eivät halua talkkikaivosta. Kyläläisten mielestä Mondo Mineralsin suunnittelema avolouhos ei pysty toimimaan suunnitellussa paikassa ilman Oulujärven Pitkänperänlahden pilaantumista.

Mondo Mineralsin vanha Lahnaslammen avolouhos Sotkamossa. Kuva: Ville Kinnunen / Yle

Kyläläisten mukaan kaivoksen valuma-alue on liian pieni, koska kaivoksen sijainti olisi Oulujärven välittömässä läheisyydessä. Väliin jäävälle maakaistalle ei sovi kaivosvesien sisältämän nikkelin ja arseenin sekä kiintoaineiden poistamiseen tarvittavia alueita.

Kylän asukkaiden mukaan kaivoksen vaikutukset ulottuvat myös pidemmälle Oulujärvelle kuin kaivosyhtiö antaa ymmärtää. Nikkeli- ja arseenpitoisten vesien vaikutusalue laajenee, koska matala Pitkänperä on talvisin jäässä pohjaa myöten, eivätkä kaivosvedet pääse laimenemaan.

Orastava matkailukin kärsisi

Ongelmia odotetaan myös koko Oulujärven kehittyvälle matkailuelinkeinoille. Keskiviikkoiltana kokoontuneet kyläläiset toivovat, että kaivoksen ympäristölupaan otettaisiin kantaa pikaisesti kaikista sidosryhmistä, muualtakin kuin kaivoksen välittömästä läheisyydestä. Asukkaiden mielestä kaivos ei tuo kylälle mitään hyvää. Edes työllisyysvaikutukset eivät vakuuta, sanoo metsätalousinsinööri Lauri Kemppainen.

- Käytännössä tästä kaivoksesta työllisyysmielessä ei ole juuri hyötyä tälle kylälle. Tämän louhintatyön tulevat suorittamaan urakoitsijat kilpailutuksen perusteella, samoin kuljetus tapahtuu kilpailun perusteella. Kaivoksella on kolmesta kahdeksaan työpaikkaa ja paikalliseen työllisyyteen vaikutus on erittäin pieni.

Runsaasti rönsyilleen keskustelun aikana esille tulivat huolet niin pöly-, melu- ja liikennehaitoista kuin räjäytysten vaarallisuudesta lähitaloille. Asukkaiden mukaan myös tietoa hankkeesta on vaikea saada viranomaisilta. Useassa puheenvuorossa moitittiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa kyvyttömyydestä palvella tietoa haluavia kansalaisia. Virastoa moitittiin sekä bresneviläisyydestä että tsaarinaikaisuudesta, kun tiedon jakaminen ei onnistunut ilman paikalla käymistä.

Kannanotto: ei uutta Talvivaaraa

Kokous valtuutti kyläseuran johtokunnan kirjoittamaan illan keskusteluissa syntyneistä huolista ja ajatuksista kannanoton. Kannanotto lähetetään pikimmin sekä Paltamon kuntaan että lupaviranomaiselle Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Mikäli kaivokselle vastustuksesta huolimatta annetaan lupa toimintaa varten, tulee kokouksen mukaan lupaehtojen olla niin tiukat, ettei haittoja tule. Uutta Talvivaaraa ei Kainuuseen ympäristömielessä kukaan kaipaa eikä halua, todettiin kokouksessa.

Mondo Minerals on hakenut ympäristölupaa 30 vuotta toimivalle avolouhokselle Mieslahden kylään Oulujärven rannalle. Kaivoksesta louhittaisiin maksimissaan 500 000 tonnia talkkimalmia ja mineraaleja. Jatkojalostus tapahtuisi Sotkamossa, jonne malmi kuljetettaisiin rekoilla.