Kansanedustaja säästäisi terveydenhuollosta miljardeja

Kempeleläinen kansanedustaja Juha Sipilä (kesk) uskoo että terveydenhuollossa voitaisiin saada aikaan miljardisäästöjä varsin helposti. Oulu Radion tämän viikon kansanedustajavieraana käynyt Sipilä väittää, että terveydenhuollon rakenteita ja järjestelmiä järkeistämällä voitaisiin säästää 3-4 miljardia euroa vuodessa.

Juha Sipilä
Kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.)
Kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.)YLE

Sipilän ajattelu lähtee siitä, että Suomessa on paljon rakenteellisia ongelmia, jotka poistamalla syntyisi huomattavia säästöjä.

- Meidän pitäisi panostaa niihin nyt, kun meillä vielä on vara panostaa.

Vaikka byrokratian kalleudesta puhutaan paljon, hallinnon kulut ovat oikeasti yllättävän pienet.

- Se oikea ongelma on se että se sairaanhoitaja ei enää pysty tekemään sitä perustyötään, vaan hän tekee kaikenlaista kilpailutukseen laatujärjestelmään ja kehittämiseen liittyvää työtä ja se potilaan hoitaminen jää pieneen osaan sairaanhoitajan työstä.

Suurin osa terveydenhuollon henkilöstön ajankäytöstä menee muuhun kuin siihen hoitamiseen.

- Ja se on sama meillä kouluissa ja joka paikassa. Meidän pitäisi muuttaa näitä rakenteita sillä tavalla että saisimme keskittyä siihen mikä on olennaista kussakin työssä.

Sen lisäksi meillä on Sipilän mukaan satoja eri ohjelmistoja esimerkiksi jotka eivät toimi keskenään.

- Pitäisi vaikka panostaa kolmen vuoden ajan miljardi vuodessa tämän asian järjestämiseen ja sitten ruvetaan säästämään kolme miljardia vuodessa.

Jatkuvuus hukassa uusiutuvan energian käyttöönotossa

Uuden hallituksen uusiutuvan energian politiikkaan Sipilä suhtautuu kriittisesti. Hänen mukaansa uusiutuvan energian käyttöönoton ja hajautetun energiantuotannon kannalta on olennaisinta minkälaisessa ilmapiirissä toimitaan.

- On tärkeää tietää, onko meillä varmuutta siitä, että edellisen hallituksen aikana luotu politiikka jatkuu. Onko esimerkiksi syöttötariffijärjestelmällä jatkuvuutta. Jos viesti on se, että tämä järjestelmä puretaan nämä investoinnit eivät lähde liikkeelle.

Metsänomistajille ensiharvennuksiin maksettaviin Kemera-tukiin ollaan tekemässä isoja leikkauksia. Näistä hakkuista syntyy bioenergiaan käytettävää puuta.

- Ja se ei lähde liikkeelle, jos se ei ole metsänomistajalle järkevää sen puun korjaaminen.

Puheet edellisen hallituksen risupaketin eli uusiutuvien energioiden tuen purkamisesta aiheuttavat myös epävarmuutta niissä jotka miettivät uuden biovoimalan tekemistä.

- Nyt ei tarvittaisi epävarmuutta vaan rohkeutta. Meidän pitää koko ajan kysyä, että mikä estää Pohjois-Suomea tulemasta Suomen talouden veturiksi. Montaa estettä ei ole, mutta ne pitäisi poistaa poliittisessa päätöksenteossa.

Lähteet: YLE Oulu