Kemiönsaari otollista tuulivoima-aluetta

Kemiönsaaressa on vireillä viisi tuulivoimarakentamiseen liittyvää osayleiskaavaa. Talven ja kevään aikana selviää, etenevätkö kaavat suunnitelmien mukaan. Kemiönsaaren kunta tekee joulukuun valtuustossa periaatepäätöksen siitä, millä alueilla tuulivoiman rakentaminen on mahdollista.

Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Kunnanjohtaja Tom Simola uskoo, että Kemiönsaaren pääsaari olisi ensisijaisesti tuulivoimaloiden pääkohteena. Simolan mukaan Kemiönsaari kiinnostaa tuulivoimalarakentajia.

- Kemiönsaari on erittäin kiinnostava alue. Varsinais-Suomen liiton tuulivoimaselvityksessä tuli esille, että Kemiönsaari on otollisin tuulivoima-alue Varsinais-Suomessa. Tämän takia kunnan periaatepäätös on paikallaan, jotta saadaan pelisääntöjä aikaiseksi.

Tuulivoima herättää kuntatalaisissa tunteita ja vastustusta.

- Ihan ymmärrettävää, että vastustusta tulee, jos tuulivoimala on tulossa lähelle. Tämän takia tuulivoimaloille sopivat paikat on tärkeä löytää, jotta liian moni ei kärsisi niistä.

Ajankohtaisia alueita ovat muun muassa Misskär Västanfjärdissä, Nordanå Björkbodan lähellä ja Gräsbölen alue. Näillä alueilla on vireillä tuulivoimahankkeita.

Tiistaina kunta järjestää tuulivoimasta yleisen tilaisuuden Villa Landessa kello 17.00 alkaen.