Suomen soita odottaa vuosikymmenten ennallistamisurakka

Suomen soille on kaivettu ojia tarpeettomasti noin miljoonan hehtaarin alueella. Metsähallitus on aloittamassa suururakan tavoitteenaan turhien ojitusalueiden ennallistaminen. Työn arvioidaan kestävän vuosikymmeniä.

luonto
Soiden ennallistamista Taivalkoskella.
Taivalkosken Marjasuolla Syötetunturin kupeessa ennallistetaan suota patoamalla ojia.YLE/Ensio Karjalainen

TaivalkoskiSuururakka on käynnistymässä Iijoen valuma-alueella, missä Metsähallitus on selvittänyt turhaan ojitettujen valtion alueiden ennallistamismahdollisuudet. Taivalkosken Marjasuon parinkymmenen hehtaarin koealueella suon ennallistaminen ojien patoamisella on loppusuoralla.

- Suon palauduttua luonnontilaan se alkaa sitoa uudelleen hiilidioksidia, joten hiilidioksidipäästöt vähenevät. Ja tietenkin ojia myötä vesistöihin laskevien ainesten määrä vähenee. Se taas parantaa veden laatua ja kohentaa riistatalouden näkymiä, kertoo Metsähallituksen erätaloussuunnittelija Pirkko-Liisa Luhta.

Valtio on ojittanut Iijoen valuma-alueella soita noin 80 000 hehtaaria. Metsähallituksen kartoituksen mukaan peräti 36 000 hehtaaria ojituksista on turhia.

Suomen soita on kaiken kaikkiaan ehditty ojittaa kuuden miljoonan hehtaarin alueella. Noin kolmannes soista on Metsähallituksen arvion mukaan ojitettu turhaan. Muun muassa suomalaisten metsäyhtiöiden takavuosien ojitusinnosta kertoo tilasto, jonka mukaan koko maailman soiden ojitusalueista noin 30 prosenttia löytyy Suomesta.

Maksaa, mutta myös työllistää

Metsähallituksen Taivalkosken koealueella suon ennallistamisen lasku liikkuu muutamissa tuhansissa euroissa. Metsähallitus laskee, että pelkästään Iijoen valuma-alueen soiden ennallistaminen maksaisi 10 – 25 miljoonaa euroa.

- Se on hurja summa, mutta jos se jaetaan parille vuosikymmenelle, ei se tunnu enää mahdottomalta ajatukselta, Pirkko-Liisa Luhta sanoo.

Luhdan mukaan Iijoen valuma-alueen valtion maiden soiden ennallistaminen työllistäisi arviolta 15 – 20 koneurakoitsijaa kymmenen vuoden ajan.

Suomen soiden päästöjä on tutkittu hiljattain myös päästökaupan näkökulmasta. Tutkimusta teemasta on tehty muun muassa Jyväskylän yliopistossa.

- Jos Suomi voisi käydä soiden hiilen sitomisella päästökauppaa, sitoisi pelkästään Iijoen alue hiiltä niin paljon, että se toisi valtion kassaan kolmisen miljoonaa euroa vuodessa, Luhta tietää.

Lähteet: YLE Oulu / Ensio Karjalainen