Fortum: Loviisan ydinvoimalassa vain pieniä muutostarpeita

Yhtiön turvallisuusselvityksessä todetaan, että Loviisan voimalaitoksen nykyiset ratkaisut ja turvallisuusmarginaalit ovat riittävät. Turvallisuutta voitaisiin kuitenkin parantaa vielä muun muassa varmistamalla merivesijäähdytys ilmajäähdytyksellä.

Kuva: YLE

Fortum on tänään jättänyt Säteilyturvakeskukselle loppuraportin koskien EU:ssa tehtäviä ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksiä eli niin sanottuja stressitestejä.

Stressitestissä käsitellään ulkoisten tapahtumien, kuten maanjäristyksen, tulvan, sääilmiöiden ja lämpönielun menetyksen vaikutusta Loviisan voimalaitoksen turvallisuuteen. Arviossa käsitellään myös sitä, miten organisaatio toimii vakavissa onnettomuuksissa ja miten laitos on teknisesti varustettu vakavia onnettomuuksia silmälläpitäen.

Turvallisuusselvityksessä todetaan, että Loviisan voimalaitoksen suunnitteluperusteet ovat oikeat ja nykyiset ratkaisut sekä turvallisuusmarginaalit riittävät.

Parantamisen varaakin on

Selvityksen perusteella Fortum on kuitenkin tunnistanut eräitä mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta edelleen. Näitä ovat esimerkiksi merivesijäähdytyksen varmistaminen ilmajäähdytyksellä sekä polttoainealtaiden jäähdytyksen varmistaminen poikkeuksellisen pitkissä onnettomuustilanteissa.

Nämä edellyttävät vielä lisäselvityksiä, jotka toimitetaan Säteilyturvakeskukselle 15. joulukuuta kansallisen lisäselvityksen yhteydessä.

Fortum arvioi, että nämä mahdolliset turvallisuusparannukset ja laitosmuutokset voidaan toteuttaa voimalaitoksen normaalin investointiohjelman puitteissa eikä niillä ole vaikutusta voimalaitoksen käytettävyyteen.

Japanissa Fukushiman ydinvoimalaitoksella maaliskuussa sattuneen onnettomuuden jälkeen Eurooppa-neuvosto päätti toteuttaa koko Euroopan laajuisen ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksen.