Tuloverojen määrä kasvoi viime vuonna

Suomalaisilta kerättiin tuloveroja viime vuonna 4,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pääomatulot nousivat suhteessa enemmän kuin ansiotulot. Veronpalautuksia maksetaan yli kolmelle miljoonalle ihmiselle.

verotus

Suomalaisten palkkapussi kasvoi viime vuonna maltillisesti.

Verohallinnon henkilöasiakkaiden tulot vuonna 2010 olivat yhteensä 117,5 miljardia euroa. Tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vajaat viisi miljardia euroa eli 4,3 prosenttia.

Näistä ansiotulot olivat noin 108 miljardia euroa, missä kasvua oli edellisestä vuodesta kolme miljardia euroa, eli kolme prosenttia.

Pääomatulot nousivat suhteellisesti ansiotuloja enemmän, kasvua oli peräti noin 22 prosenttia eli 1,7 miljardia euroa. Pääomatuloa on kasvattanut muun muassa arvopaperien luovutusvoittojen kasvu 640 miljoonalla eurolla.

Henkilöasiakkaiden pääomatulojen määrä oli yhteensä lähes 9,5 miljardia euroa.

Ansio- ja pääomatuloverojen maksuunpannun määrän nousu selittyy kunnallisverojen, valtiolle tilitettävien pääomatuloverojen sekä Kelalle tilitettävien sairausvakuutusmaksujen kasvulla.

Sen sijaan valtion saamat ansiotuloverot laskivat veronkevennysten vuoksi vajaat 250 miljoonaa euroa, eli 4,5 prosenttia.

Tuloverojen määrä nousi vajaat viisi prosenttia

Verohallinnon henkilöasiakkaille määrättiin tuloveroa vuonna 2010 vajaat 25,5 miljardia euroa, joka on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009.

Henkilöasiakkaiden ja yhteisöjen tuloverot muodostavat noin kaksi kolmasosaa Verohallinnon vuosittain keräämistä veroista.

Niitä tilitetään valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle ja seurakunnille.

Veronpalautuksia runsaat kaksi miljardia euroa

Veronpalautuksia maksetaan joulukuussa noin 3,3 miljoonalle henkilölle yhteensä runsaat kaksi miljardia euroa. Keskimääräinen palautus on 638 euroa.

Jäännösveroja tulee maksettavaksi noin 745 000 asiakkaalle yhteensä miljardi euroa. Keskimääräinen jäännösvero on noin 1 360 euroa.

Lähteet: YLE Uutiset