Uusi vesilaki tuo lisätöitä

Vesilailla pyritään tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä sekä selkeyttämään ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä. Uusi vesilaki muuttaa myös monta muuta lakia.

vesilainsäädäntö
Metsän reunassa ruskan värittämä puro.
Matti Tamminen / YLE

Uudistettu vesilaki tuo mukanaan monia tarkennuksia ja muutoksia nykyiseen lakiin. Ensi vuoden alussa voimaan astuva laki tietää sekä viranomaisille että vesialueiden omistajille lisää töitä lupahakemusten muodossa.

Pohjanmaan rannikolla ruoppauksia tehdään runsaasti ja yksi lain merkittävimmistä muutoksista koskeekin niitä, sanoo johtaja Tarja Savea-Nukala Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastosta.

- Aikaisemmin ei ruoppauksiin ole ollut selvää rajaa koska pitää hakea lupa, mutta nyt lakiin tulee selvä kuutiomäärä, 500 kuutiota. Jos ruoppaus on yli 500 kuutiota niin silloin on lupa haettava, sanoo Savea-Nukala.

Hakemusten määrän uskotaan kasvavan reippaasti

Aluehallintovirastossa on arvioitu, että vuodessa ruoppaushakemuksia tulisi lisää noin 150. Määrä on valtava, sillä virasto käsittelee myös muita ympäristölupahakemuksia. Lisäresursseja uuden lain myötä ei ole virastolle myönnetty ja käsittelyaikojen pelätään venyvän.

- Tavoiteajaksi on meille asetettu noin yhdeksän kuukautta, jonka aikana hakemus pitäisi käsitellä. Todennäköistä kuitenkin on, että käsittelyaika venyy tätä pidemmäksi, sanoo Savea-Nukala.

Yksityiskohtaisemmat hakemukset

Nykyiseen lakiin verrattuna hakemusten sisältöjenkin on oltava entistä tarkempia ja niiden pitää sisältää esimerkiksi karttoja ja muuta aineistoa. Aiemmin osissa vesistötöistä on riittänyt vain ilmoitus viranomaisille suunnitelmista.

Savea-Nukala on tyytyväinen lakiin, sillä se huomioi hänen mielestään vesistöt entistä paremmin. Lisäksi se selkiyttää ja yksinkertaistaa mm. vedenpinnan nostohankkeiden lupakäsittelyä.

Lähteet: YLE Pohjanmaa