Homovastaisuus vei tuet viideltä lähetysjärjestöltä Vantaalla

Vantaan seurakunnat luopuu portaittain viiden lähetysjärjestön tukemisesta. Syynä avustusten lopettamiseen on järjestöjen nuiva suhtautuminen muun muassa naispappeuteen ja homoseksuaalisuuteen.

Kotimaa
Tumma risti turkoosia taustaa vasten, vieressä tuikkukynttilälyhtyjä.
Yle

Tuesta joutuvat luopumaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys SLEY, sen ruotsinkielisen sisarjärjestö SLEF, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys, Evankelinen Lähetysyhdistys Kylväjä ja radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto katsoi kokouksessaan, että järjestöjen linjanvedot poikkeavat kirkon virallisesta kannasta. Asiasta päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 4-7.

Järjestöjen saamasta tuesta leikataan tänä vuonna 25 prosenttia, ensi vuonna 50 prosenttia ja vuonna 2013 loput. Järjestöillä on kuitenkin mahdollisuus muuttaa linjauksiaan, jolloin tuet palautetaan entiselle tasolle.

Leikatut osuudet jaetaan Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle niille myönnetyn muun tuen lisäksi. Lisäksi talousarviotukea saavat Kirkon Ulkomaanapu ja Merimieskirkko.

Lähestysjärjestöille lähetettiin keväällä selvityspyyntö niiden suhtautumisesta muun muassa naispappeuteen, homoseksuaalisuuteen ja erilaisuuden kohtaamiseen. Järjestöt vastasivat kysymyksiin kirjallisesti.

Avustuksiin on Vantaalla varattu kaikkiaan runsaat 700 000 euroa.

Lähteet: YLE Helsinki