Kirkko höllentää jäsenyysehtojaan

Ulkomaalainen voi päästä jatkossa entistä helpommin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi. Kirkolliskokous on päättänyt muuttaa kirkkolakia niin, että jäseneksi voivat päästä myös ne Suomessa asuvat ulkomaalaiset, joilla ei ole täällä kotikuntaa.

Kotimaa

Nykyisen kirkkolain mukaan ulkomaalainen voi liittyä kirkon jäseneksi vain, jos hänellä on Suomessa kotikuntalain mukainen kotikunta.

Tulevaisuudessa edellytyksenä on, että henkilö on ollut mukana seurakunnan toiminnassa vähintään kolme kuukautta.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan puheenjohtaja Pirjo Pyhäjärvi toteaa, ettei kirkon jäsenesi pääseminen saa kaatua byrokraattisiin esteisiin.

Laki tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen vahvistamisesta.

Johanneksen evankeliumi viittomakielellä

Kirkolliskokous hyväksyi myös Johanneksen evankeliumin käännöksen suomalaiselle viittomakielelle.

Lisäksi hyväksyttiin viikkomessun, hautaan siunaamisen ja kasteen käännökset suomenruotsalaiselle viittomakielelle.

Kirkolliskokous kokoontui nykyisellä kokoonpanollaan viimeistä kertaa. Helmikuussa järjestetään kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen vaalit.

Lähteet: YLE Uutiset