SAMK vähentää aloituspaikkoja jo ensi vuonna

Satakunnan ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja vähennetään jo kevään 2012 yhteishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt 142 aloituspaikan vähentämistä SAMKista vuodesta 2013 alkaen. SAMKin hallitus päätti vähentää 110 aloituspaikkaa jo ensi vuonna. Esimerkiksi viestinnän ja kemiantekniikan koulutusohjelmiin ei enää oteta yhtään uutta opiskelijaa. Päätökset koskevat toistaiseksi vain ensi vuotta.

koulutusohjelmat
Opiskelijat työskentelevät ATK-luokassa.
YLE

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Juha Kämäri toteaa, että käynnissä on SAMKin toiminta-alueiden profilointi, joka ei ole vielä valmis. Hallitus on kuitenkin katsonut, että perustelut välittömään vähentämiseen ovat olemassa.

– Molemmissa koulutusohjelmissa on tällä hetkellä keskimääräistä huonommat työllistymisnäkymät. Prosessiteollisuuttahan on tässä maassa ajettu voimakkaasti alas ja työvoiman tarjontaa on paljon. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on korostanut suurempien kokonaisuuksien kokoamista ja vähintään 40 opiskelijan ryhmiä. Kulttuurialan koulutus, johon viestintä kuuluu, on SAMKin osalta ministeriön lakkautuslistalla, kertoo Kämäri.

Aloituspaikkojen vähennykset aloittain

SAMKin nuorten AMK-koulutuksesta vähennetään 75 aloituspaikkaa. Viestinnän koulutusohjelmassa on ollut 30 aloituspaikkaa ja kemiantekniikassa 20. Lisäksi liiketalouden koulutuksessa karsitaan 5 aloituspaikkaa Porista ja 20 aloituspaikkaa Raumalta. Vähennyksen jälkeen liiketalouteen jää kuitenkin vielä yhteensä 125 aloituspaikkaa.

Lisäksi ylemmistä AMK-tutkinnoista vähennetään vuonna 2012 yhteensä 35 aloituspaikkaa. Automaatiotekniikan ja merenkulun hallinnon koulutusohjelmiin ei oteta uusia opiskelijoita. Automaatiotekniikassa aloituspaikkoja on ollut 20 ja merenkulun hallinnossa 15.

Kuvataiteen koulutuksen kohtalo on vielä avoin.

Aloituspaikkapäätökset koskevat toistaiseksi vain vuoden 2012 yhteishakuja. Pysyvistä strategisista linjauksista Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus antaa vastineen opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.2.2012 mennessä.

Lähteet: YLE Satakunta