1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sairaalat ja terveyskeskukset

Myllymäki tyytyväinen Ratamo-päätökseen

Eilen Kouvolan valtuusto päätti, että Ratamo-sairaalakeskus tulee Kotiharjuun. Kouvolan johtava ylilääkäri Kati Myllymäki oli päätökseen tyytyväinen.

Kuva: YLE / Kirsi Partanen

- Tärkeintä on, että joku päätös syntyi ja päästään eteenpäin, tiivistää Myllymäki illan antia.

Hän muistuttaa, että koko valmistelutiimi, johon on kuulunut paljon lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalipuolen ammattilaisia, on tehnyt hartiavoimin töitä.

- Esitys on ollut yksimielinen, joten mikä mandaatti minulla olisi lähteä heivaamaan 60 ihmisen kahden ja puolen vuoden työtä roskiin. Kyllä tässä on yritetty huolella tulla tähän päätökseen, Myllymäki arvioi.

Palveluiden pysyttävä lähellä

Kotiharjua puolsi Myllymäen mukaan muun muassa se, että Ratamo-keskukseen aiotaan sijoittaa paljon muutakin kuin erikoissairaanhoidon palveluita. Esimerkiksi Marjoniemen terveysaseman, psykiatrisen poliklinikan ja seniorineuvoloiden palvelut ovat Kouvolan keskustassa asuville mielenterveyskuntoutujille, vanhuksille ja päihdeasuntoloiden asukkaille tällä hetkellä lähipalveluita. Jos Ratamo-keskus olisi päätetty rakentaa Sairaalanmäelle, jokapäiväisten palveluiden saaminen olisi hankaloitunut.

- Siinä porukassa on paljon sellaisia, joilla ei ole sitä bussirahaa, vaikka julkinen liikenne kulkisikin Sairaalanmäelle. Näin ollen, jos Ratamo-keskus rakennettaisiin Sairaalanmäelle, se olisi hyvin paljon pienempi ja monia palveluita jouduttaisiin jättämään keskuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Marjoniemen terveyasema pitäisi remontoida, Myllymäki listaa.

Myllymäki kehottaakin pohtimaan suoko tämän hetkinen taloudellinen tilanne mahdollisuutta sekä uuden keskuksen rakentamiseen että vanhojen remontoimiseen.

Psykiatrisen sairaalan sijainti perusteena lyhytnäköinen

Viime kerralla valtuuston päätös Ratamo-keskuksen sijainnista jäi syntymättä, koska valtuutetut pohtivat, pitäisikö keskus sijoittaa psykiatrisen sairaalan läheisyyteen, jotta sen säilyminen turvattaisiin. Myllymäki pitää ajattelutapaa lyhytnäköisenä. Hänen mukaansa Ratamo-keskuksen paikkaa ei pidä ratkaista psykiatrisen sairaalan sijainnilla, sillä psykiatrisen sairaalan tulevaisuudesta ei ole varmuutta.

- Psykiatrisen sairaalan tulevaisuus riippuu hyvin paljon siitä onko meillä erikoissairaanhoidon päivystystä. Koska valtakunnalliset päivystysratkaisut ovat vielä täysin auki ja meillä on hyvin vaikea lääkäripula, on täysin mahdollista, että muutaman vuoden päästä meillä ei olekaan enää erikoissairaanhoidon päivystystä. Ja silloin psykiatrisen sairaalan sijainti perusteena ei enää pätisi, Myllymäki perustelee.

Hän myöntää, ettei kukaan voi ennustaa ministeriön tulevaisuuden esityksiä tai eduskunnan päätöksiä. Ratamo-keskuksesta puhuttaessa aikaperspektiivi on kuitenkin 30-40 vuotta, joten ratkaisujen ei tulisi riippua asioista, jotka saattavat hyvinkin muuttua muutamassa vuodessa.

- Iso riski on se, että tehdään ratkaisuja väärin perustein, Myllymäki summaa.