Habbo-yhteisön nuoret nostivat roskaamisen suurimmaksi ympäristösynniksi

Suomalaisnuorten ympäristöasenteet muotoutuvat arjessa lähellä olevien asioiden kautta. Tuoreessa kyselyssä nuoret nostivat pahimmaksi ympäristösynniksi roskaamisen.

luonto
Habbo Hotel
Sulake

Kyselyyn vastanneiden asenne on melko myönteinen ympäristöä kohtaan. Yli puolet vastanneista muun muassa kulkee koulumatkat pyörällä tai jalan ja kuljettaa omaa kauppakassia mukanaan.

- Nuoret tarvitsevat enemmän tietoa siitä, miten arkisilla valinnoilla voi vaikuttaa muun muassa ilmastonmuutokseen ja saastumiseen, sanoo ympäristökasvatuksen seuran toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola.

Seura haluaa vaikuttaa kasvattajiin, jotta näillä on halua ja edellytyksiä välittää lapsille ja nuorille kestävää kehitystä edistävää tietoa ja asennetta.

Vähä-Jaakkolan mielestä on huolestuttavaa, että roskaaminen nousi kyselyssä näin tärkeäksi teemaksi.

Kyselyn toteuttivat Suomen ympäristökasvatuksen seura ja Habbo-virtuaaliyhteisön kehittänyt Sulake. Kysely tehtiin viime elokuussa Habbo-yhteisössä. Kyselyyn vastasi runsaat 870 nuorta. Heistä lähes kaikki olivat 12 - 16 -vuotiaita.

Vastaajat saivat palkinnoksi rintamerkin, joita Habbo-yhteisössä keräillään. Puu-rintamerkin saattoi saada vain kyselyyn vastaamalla.

Lähteet: YLE Uutiset