1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. päivähoito

Päivähoidon bisnesmäisyys nousussa

Yksityisten päivähoitopalvelujen ketjuuntuminen voi rajoittaa uusien päivähoitoyritysten alalle pääsyä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoitotoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen arvio, että varsinkin pienten yrittäjien on jatkossa yhä vaikeampi voittaa kuntien ostopalvelukilpailutuksia.

päivähoito
Päiväkodit ovat tarjonneet varahoitopaikkoja pitkien lomien aikaan perhepäivähoidossa oleville lapsille.YLE / Hannu Rekilä

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on pantu merkille, että kunnat ovat lähteneet aktiivisesti hankkimaan päivähoitopalvelujen tuottajia myös yksityisiltä päivähoitoyrittäjiltä. Yksityisten palvelujen lisääntymisen ohella myös ala on alkanut ketjuuntua.

Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju, Suomen Tenava Päiväkodit Oy, ilmoitti eilen laajentuvansa Keski-Suomeen ostettuaan yhteensä kuusi yksityistä päiväkotia Jyväskylästä ja Muuremesta.

MLL:n lastenhoitotoiminnan päällikkö Satuli-Kukkonen toivoo kunnilta ratkaisuja, jotka takaavat yhtäläiset palvelut.

-Oli palvelun tuottaja kuka tahansa, niin kaikilla perheillä on oltava siihen yhtäläinen mahdollisuus ja toisaalta päivähoidosta tulevat maksut on oltava samansuuruiset, Satuli-Kukkonen toteaa

Ketjuuntumisella synergiaetuja

Satuli-Kukkonen arvelee, että tähän asti päivähoito ei ole ollut kovin tuottoisaa bisnestä. Mutta ketjuuntumisen myötä voidaan saada synergisiä etuja mm päivähoitoruokailussa, henkilöstön koulutuksessa tai hallintokuluissa.

-Pienellä uudella yrittäjällä voi olla heikommat mahdollisuudet päästä yrittäjäksi, jos ketjuilla on synergisiä hyötyjä ja he voivat hintaa madaltaa sitä kautta että kustannukset ovat pienemmät.

-Toivon, että kunta miettisi valintakriteereissään muutakin kuin hintaa. On hyvä miettiä, toteutuuko päivähoito lapsen edun näkökulman mukaisesti niin hyvin kuin mahdollista.

-Jos kunnat lähtevät satsaamaan enemmän yksityisen yrityksen toimintaan, niin silloin on varmistuttava se, että päivähoito tarjoaa kaikki yhtäläiset palvelumuodot myös tukea tarvitseville lapsille ja vammaisille lapsille. Heille on järjestettävä myös kaikki tuetut palvelut niin kuin kunnankin toiminnassa.

-Perheellä viime kädessä pitää olla valintamahdollisuus, Tarja Satuli-Kukkonen kertoo.

Jyväskylä turvaa valinnanmahdollisuutta palvelusetelein

Jyväskylän vakuuttaa valinnanmahdollisuuksien kaupungissa olevan vanhemmilla.

- He voivat valita joko kunnallisen päivähoidon tai palvelusetelin, joka avaa paikan yksityiseen päivähoitoon, valistaa päivähoidon palveluyksikön johtaja Tarja Ahlqvist. Hän toteaa myös, että Jyväskylä ei kilpailuta yrityksiä eikä myöskään tee ostopalvelusopimuksia yksityisten päiväkotien kanssa. Palvelusetelillä vanhemmat voivat halutessaan ostaa palvelun tarjolla olevista yksityisistä päiväkodeista.

Lähteet: YLE Keski-Suomi

Lue seuraavaksi