1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Itämeren seurannassa huomattavia puutteita

Itämeren alueella on huomattavia puutteita haitallisten aineiden vaikutusten havainnoinnissa ja seurannassa. Suomen ympäristökeskuksen johtama BEAST-hanke pyrkii kehittämään monitasoisen menetelmävalikoiman, jonka auttaa havainnoimaan ja kuvaamaan haitallisten aineiden aiheuttamaa ympäristöstressiä.

luonto

Suurimmat puutteet Itämeren alueen seurannassa ovat aikaisten hälytysmerkkien käytön vähäisyys molekyyli- ja solutasolla. Hankkeen tarkoituksen on nostaa nämä hälytysmerkit eli biomarkkerit esille.

Lääketieteestä johdetut biomarkkerit näyttävät haitallisille aineille altistumisen nopeammin kuin tällä hetkellä käytettävät menetelmät, esimerkiksi hylkeiden lisääntymissairauksien seuranta. Itämeren pahimman uhkan muodostavat yhä dioksiinit.

BEAST-hanke alkoi tammikuussa 2009 ja se päättyy tämän vuoden joulukuussa. Joitain tarkempia tutkimustuloksia odotetaan vielä ensi vuoden alkupuolella. Biomarkkerien käyttöönotto on kiinni Itämeren maista.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi