Kuumat supertietokoneet saa viilentää jokivedellä

UPM-Kymmene on saanut luvan johtaa Kajaaninjoesta vettä reilusti nykyistä enemmän. Vesi menee Kajaanin Renforsin Rannan yritysalueen käyttöön. Jokivedellä voidaan viilentää muun muassa tehokkaita palvelintietokoneita.

Yrityskeskukset
Supertietokone ja palvelinkeskus sijoitetaan entisen UPM:n paperitehtaan tiloihin.
Paula Hiljanen / Yle

Kajaanin Renforsin rannan vedenkäyttö voi kasvaa 4,5 kuutiometriin sekunnissa. Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisen antama vesitalouslupa mahdollistaa vedenkäytön kasvattamisen 2,5-kertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Pääosa vedestä käytetään yritysalueen jäähdytysvetenä ja palautetaan jokeen käytön jälkeen.

Suunniteltu jokivedenotto on noin 5 prosenttia Kajaaninjoen keski-virtaamasta ja noin 18 prosenttia joen luvan mukaisesta alivirtaamasta.

Neljän megawatin konetehot - alkajaisiksi

Luvan mukaan kolmasosa veden käytöstä on varattu tietotekniikan keskukselle, kolmasosa Kainuun Voima -energiayhtiölle ja loppu kolmasosa muuhun käyttöön.

Valtiollinen CSC–Tieteen tietotekniikan keskus Oy perustaa palvelinkeskuksen Renforsin Rannan yritysalueelle UPM-Kymmenen entisen paperitehtaan tiloihin.

Ensimmäisenä käyttöön otettava 3000 neliömetrin palvelinhalli tulee olemaan sähköteholtaan noin 4MW. Suuresta virrankulutuksesta huolimatta koneiden väitetään olevan ekotehokkaita.

Palvelimet aiotaan aluksi jäähdyttää ilmalla, mutta jäähdytysratkaisuksi on suunniteltu vettä, koska Kajaanissa viileää jokivettä on tarjolla runsain määrin pääosan vuodesta.

CSC:n mukaan palvelinkeskus aloittaa toimintansa syyskuun alussa vuonna 2012.

Lähteet: YLE Kainuu