1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Mielenterveysongelmat voivat estää vakuutuksen saannin

Mielenterveysongelmat voivat estää hoito-, sairauskulu- tai henkivakuutuksen saamisen, ilmenee Mielenterveyden keskusliiton barometrista. Myös pankit ovat hylänneet lainaturvahakemuksia mielenterveysongelmiin vedoten.

Kotimaan uutiset

Hoito-, sairauskulu- tai henkivakuutusta hakeneista kuntoutujista 43 kertoi, että hakemus oli hylätty mielenterveysongelmien perusteella. Viidesosassa tapauksista hakemuksen hyväksymisen este oli psykoterapiassa käynti.

Pankeilta lainaturvaa sairauden, työttömyyden tai kuoleman varalta hakeneiden hakemuksista 29 prosenttia oli evätty hakijan mielenterveysongelmiin vedoten.

Kyseistä vakuutusta oli hakenut neljännes barometriin vastanneista kuntoutujista ja lainaturvaa viisi prosenttia.

Leimautumisen kokemukset lisääntyneet

Mielenterveyskuntoutujien kokemukset leimatuksi tulemisesta ovat lisääntyneet vuodessa.

Kuntoutujista 46 prosenttia tuntee joutuneensa leimatuksi. 30 prosenttia kokee, että seuraa vältellään.

Mielenterveyskuntoutujien omaisista vieläkin useampi, 53 prosenttia, arvioi, että omainen on joutunut leimatuksi sairautensa vuoksi. Mielenterveysalan ammattilaisista peräti kaksi kolmasosaa uskoo kuntoutujien leimautuvan.

Mielenterveysongelmista ei mielellään kerrota työtovereille. Kuntoutujista kaksi kolmasosaa katsoo, että esimiehelle on syytä kertoa, mutta yli puolet jättäisi kertomatta kollegoille.

Koko väestöstä 38 prosenttia sanoi, että jättäisi kertomatta esimiehelleen, jos kärsisi mielenterveysongelmista. 45 prosenttia ei haluaisi kertoa työtovereilleen.

Mielenterveyden keskusliiton TNS Gallupilta tilaamassa barometrissa haastateltiin tämän vuoden lokakuussa 324 keskusliiton jäsentä. Lisäksi tehtiin koko väestöä koskeva haastattelu, jossa vastaajia oli 1 104. Internetkyselyssä koottiin 497 asiantuntijan mielipiteet.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi