Asiantuntija löysi vähän huomautettavaa Hämeenlinnan Keinukamarin lääkkeiden käytöstä

Hämeenlinnalaisen hoivakoti Keinukamarin psyykelääkkeiden käytöstä vanhuksille on säännösten mukaista. Ulkopuolinen Farentan asiantuntija huomauttaa silti, että jonkin verran parannettavaa hoivakodilla on bentsodiatsepiinien säännöllisessä pitkäaikaisessa käytössä rauhoittavana lääkkeenä ja unilääkkeenä.

Kotimaa
Selvityksessä Hämeenlinnan Keinukamarissa ei havaittu laajaa, tahallista tai johdonmukaista psyykelääkkeiden suositusten vastaista käyttöä.YLE / Timo Leponiemi

Selvityksen psyykenlääkkeiden käytöstä tilasi Hämeenlinnan kaupunki. Selvityksessä Keinukamarissa ei havaittu laajaa, tahallista tai johdonmukaista psyykelääkkeiden suositusten vastaista käyttöä.

Keinukamarissa käytössä oleva lääkeaineet ovat vanhuksille sopivia vaihtoehtoja lääkeaineryhmistään. Muilta osin tilanne Keinukamarissa on asiantuntijan mielestä tältä osin hyvin tyypillinen.

Asiantuntija oli kaupungin antaman tiedotteen mukaan kuitenkin kiinnittänyt huomiota rauhoittavien eli bentsodiatseiininen käyttöön. Niiden kohdalla on selvityksen mukaan parannettavaa erityisesti silloin kun lääkkeitä käytetään säännöllisesti ja pitkään rauhoittavana tai unilääkkeenä.

Selvitys tehtiin siten, että kaikkien potilaiden lääkelistat käytiin läpi osastojen sairaanhoitajien kanssa. Päähuomio kiinnitettiin psyykenlääkkeiden käyttötarkoitukseen sekä käytön tiheyteen ja säännöllisyyteen.

Hämeenlinnan kaupunki on tyytyväinen

Hämeenlinnan kaupunki on selvitykseen tyytyväinen, sanoo tilaajapäällikkö Leena Harjula.

- Näyttää ettei siellä ole mitään poikkeavaa. Tämän lausunnon perusteella asiat tämän lääkehoidon suhteen näyttävät olevan ihan kunnossa.

Tarvitseeko vastaavanlaista selvitystä tehdä muissa hoivalaitoksessa?

- No, sellaista ei ole ainakaan suunnitteilla, eikä sellaisesta ole päätetty tässä vaiheessa.

-Tästä selvityksestä käy ilmi ettei Keinukamarissa ole kemiallista sitomista, toisin kuin Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Super on väittänyt, painottaa tilaajajohtaja Jukka Lindberg Hämeenlinnan kaupungilta.

Leena Harjulan mukaan myös Keinukamarin vanhusten omaiset ovat olleet hoivaan hyvin tyytyväisiä. Selvityksen psyykenlääkkeiden käytöstä tilasi Hämeenlinnan kaupunki.

Sairaanhoitajille tietoa lääkkeiden vaaroista

Selvityksessä keskusteltiin sairaanhoitajien kanssa psyykenlääkkeiden turvallisen käytön periaatteista, suositusten vastaisen käytön aiheuttamista ongelmista ja annettiin käytännön neuvoja, kuinka toimia muun muassa vieroituksen suhteen.

Hoivakodin käytäntöihin kuuluu, ettei potilaille anneta missään tilanteessa tarvittavia psyykenlääkkeitä lääkelistan ulkopuolelta konsultoimatta lääkäriä. Tarvittavaan käyttöön tarkoitetut lääkkeet säilytetään erillisessä kaapissa ja niitä käyttöön otettaessa lääkkeenantaja kirjaa ja kuittaa antamansa lääkeannoksen sekä potilaan.

Lähteet: YLE Häme