Yhä useampi haluaa opiskelemaan Suomeen

Opiskelijoiden jättämien oleskelulupahakemusten määrä on kasvanut reippaasti. Eniten hakemuksia syyskuun loppuun menessä on kuitenkin tullut perhesiteiden perusteella. Opiskelijahakijoista lähes kaikki saivat luvan, perhesiteiden vuoksi hakevista kielteisen päätöksen sai vajaa kolmannes.

Kotimaa
Opiskelijoita luennolla
YLE

Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa Suomesta haki oleskelulupaa kaikkiaan 18 327 EU:n ulkopuolelta tulevaa ihmistä. Määrä oli pari prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevien opiskelijoiden jättämien oleskelulupahakemusten määrä kasvoi selvästi, peräti 18 prosenttia. Oleskelulupaa haki tammi-syyskuun aikana 4 840 opiskelemaan haluavaa.

Lukumääräisesti eniten hakemuksia jättivät kuitenkin oleskelulupaa perhesiteiden perusteella hakevat. Heidän osuutensa oli 43 prosenttia kaikista hakemuksista. Kansallisuuksittain tarkasteltuna eniten hakemuksia jättivät venäläiset, somalialaiset, kiinalaiset ja intialaiset. Somalialaisten jättämien hakemusten määrä näyttää kuitenkin tänä vuonna jäävän selvästi viime vuotta vähemmäksi.

Maahanmuuttovirasto teki tammi-syyskuun aikana päätöksen 17 055 hakijan osalta. Myönteisen päätöksen sai keskimäärin 82 prosenttia hakijoista. Perhesiteiden takia oleskeluluvan sai vain 70 prosenttia päätöksen saaneista, kun taas opiskelijoista luvan sai noin 93 prosenttia.

Suomeen yritetään jopa väärin paperein

Jonkin verran aiempaa suurempi joukko hakeutuu Suomeen opiskelemaan sen vuoksi, että esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa opiskelu tulee maksujen vuoksi kalliimmaksi kuin meillä.

Syyt evätä oleskelulupa Suomeen opiskelemaan hakevilta vaihtelevat. Yleensä hakija ei pysty pitävästi osoittamaan, että hänellä on riittävästi rahaa huolehtia toimeentulostaan, tai rahan alkuperä on epäselvä.

Myös ilmi tulevat asiakirjaväärennökset johtavat lupien epäämiseen. Hakijat voivat väärentää esimerkiksi tiliotteitaan tai tutkintotodistuksiaan.

Lähteet: YLE Uutiset