1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kajaani

Etsivä nuorisotyö löytää Kajaanissa

Lailla säädetty erityisnuorisotyön muoto toimii Kajaanissa kaupungin ja Spartakin yhteistyönä. Virastoapua tarvitsevia asiakkaita on alle 29-vuotiaista löytynyt kuutisenkymmentä.

Kajaanin kaupungin nuorisosihteeri Eija Pyrrö kertoo etsivän nuorisotyön auttavan alle 29-vuotiasta esimerkiksi virastoissa asioimisessa. Kuva: YLE / Katja Oittinen

Etsivä nuoristyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Noin linjataan tätä nuorisotyön muotoa opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivulla, missä kerrotaan myös, että ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Kajaanissa etsivää nuorisotyötä toteutettiin Kumppaniksi ry:n toimesta jo vuonna 2009, seuraavana vuonna rahoitustuen turvin Spartak ry:n Finder-projektin kautta ja tänä syksynä Spartakin ja Kajaanin kaupungin toimesta. Lakisääteiseksi kuntapalveluksi se määriteltiin vuoden alusta, ja nyt rahoitusta hakivat kaupunki ja Spartak yhdessä.

Nuoret avun piiriin vapaaehtoisesti

Kajaanin kaupungin nuorisosihteeri Eija Pyrrö kertoo, että asiakkaaksi päätyvät vain nuoret, jotka apua haluavat.

- Tämä perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen ja avuntarpeeseen esimerkiksi virastoissa asioimiseen. Työntekijöille on jo laissa säädetty koulutus ja kokemus, joka täytyy olla, ja se takaa sen, että näillä etsivillä nuorisotyöntekijöille on jo kokemusta elämästäkin ja vankka osaaminen alaltaan.

Opiskeluista ja töistä useita vuosia ulkopuolella ollut joutuu hakeutumaan moneen virastoon saadakseen itsensä takaisin kirjoihin ja kansiin.

- Monesti nämä nuoret kokevat elämänsä aivan riittäväksi, mutta jossakin vaiheessa tarvitaan palveluja. Me voimme auttaa siinä.

Pyrrö kertoo, että asiakas ei välttämättä ole syrjäytynyt, vaan kaipaa esimerkiksi uuteen opiskelukaupunkiin tullessaan apua asunnon tai harrastusten löytämiseen.

Kajaanin etsivän nuoristyön yhteystiedot löytyvät Kajaanin kaupungin nettisivulta (siirryt toiseen palveluun).