THL: Huumeongelmat ovat kasvussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomen huumetilanne on heikentymässä usean vakaan vuoden jälkeen. Muutokset eivät ole suuria, mutta kuitenkin selkeitä.

Kotimaa

THL:n erikoissuunnittelija Hannele Tanhuan mukaan heikentyminen näkyy mm. lievänä huumekuolemien ja huumerikosten kasvuna sekä kannabiksen käytön lisääntymisenä vuosina 2008 - 2010.

Myös huumeista aiheutuvien haittojen kustannukset ovat tuona ajanjaksona kasvaneet.

Suomessa huumeiden ongelmakäytölle on tyypillistä sekakäyttö. Mukana kuvioissa ovat laittomien huumeiden lisäksi lääkkeet ja alkoholi.

Huumehoidon asiakkaista 62 prosenttia käyttää ainakin kolmea päihdettä. Sekakäyttö vaikeuttaa huumehoidon onnistumista. Sekakäyttöä pidetään yhtenä keskeisenä selityksenä huumekuolemien määrän kasvulle.

Erityisesti buprenorfiinin (mm. Subutex), bentsodiatsepiinien (unilääkkeiden ja rauhoittavien) sekä alkoholin yhdistelmä on hengenvaarallinen.

Lähteet: YLE Uutiset