Kirjava tausta ja äänekäs ympäristö sekoittavat lukihäiriöisen

Yhdysvaltalaistutkijat havaitsivat, että lukihäiriö saattaa johtua vaikeudesta erottaa olennainen informaatio epäolennaisesta. Räikeät taustat tai äänekäs ympäristö kilpailevat huomiosta kirjainten kanssa ja sekoittavat lukihäiriöisen.

terveys

Yhdysvaltalaisten havainnot perustuvat kokeeseen, jossa 37 parikymppistä opiskelijaa suoritti lukutestejä erilaisissa olosuhteissa. 16 opiskelijalla oli lukivaikeuksia.

Tulosten perusteella lukihäiriöiset opiskelijat suoriutuivat lähes yhtä hyvin kuin muutkin niin pitkään, kun luettavien kirjainten tausta oli neutraali. Kun tausta vaihdettiin räikeäksi shakkiruudukoksi, lukihäiriöisten tulokset heikkenivät selvästi. Tausta ei vaikuttanut muiden opiskelijoiden tuloksiin.

Havainnot tukevat teoriaa, jonka mukaan lukihäiriö aiheutuu ainakin osin vaikeudesta sivuuttaa hälyääniä ja -aistimuksia. Tämä voi johtaa kirjainten ja äänteiden virheelliseen tulkitsemiseen. Mikäli näin on, lasten harjaannuttaminen erottamaan olennainen informaatio hälystä voisi pienentää lukihäiriöiden riskiä, tutkijat kirjoittavat.

Tulokset julkaistiin tieteellisessä PLoS ONE -verkkolehdessä.

Lähteet: YLE Uutiset