Ilmastokokouksessa ratkaiseva viikko

YK:n ilmastokokouksen ratkaiseva viikko alkaa Etelä-Afrikan Durbanissa. Tarkoitus on saada aikaan poliittisia päätöksiä maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta, joka voisi hidastaa maapallon lämpenemistä.

Tämän viikon loppuun mennessä selviää, miten maailman ilmasto-ongelma aiotaan yrittää ratkaista. Durbanissa maanantaina alkavan ministerikokouksen keskeisin tavoite on päättää ensi vuonna raukeavan Kioton sopimuksen jatkosta ja maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen suunnitelmasta.

Ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr.) mukaan tavoitteena on, että globaali kattava ilmastosopimus säilyy päämäränä, siihen tulee selkeä aikataulu, ja Cancunissa sovitut konkreetiset ratkaisut päästövähennyksistä toimeenpannaan.

Tehtävä tulee olemaan vaikea. Osaltaan päätöksentekoa hiertää se, että Durbanin kokous osuu poliittisesti hankalaan saumaan. Yhdysvalloissa presidentinvaalit rajoittavat maan aloitteellisuutta, Euroopassa omat haasteensa asettaa talouskriisi.

- Ilmastokriisi, raaka-aineiden hinnannousu ja luonnonvarojen rajallisuus maapallolla on myös sitoutunut talouskriisiin ja nämä kriisit pitäisi ratkaista yhdessä, vaikka tietysti on niin, että rahaa on rajallisesti julkisilla talouksilla. Eli myös innovatiivisia rahotusjärjestelyjä pitää löytää, jossa yksityinen sektori on mukana kantamassa rahoitusvastuuta, Niinistö toteaa.

Kehittyvien maiden päästömäärät kasvavat vauhdilla, mutta esimerkiksi suurin saastuttaja Kiina on kieltäytynyt ilmastositoumuksista. Suomen neuvottelukuntaa johtava Niinistö pitää silti mahdollisena, että Kiina taipuu paineen alla.

- Kiinakin ymmärtää, että ekokatastrofi kiinassa paikallisestikin on niin paha, että tarvitaan ympäristöinnovaatioita, Niinistö sanoo.

Ratkaisuja kaivattaisiin kipeästi. YK:n ympäristöohjelman raportin mukaan voimassa olevat päästörajoitukset eivät riitä estämään maapallon lämpenemistä kahdella asteella, jota pidetään rajana todella vaikeiden ääri-ilmiöiden syntymiselle.