Puukartellikäräjillä on pian tungosta

Ainakin 20 itäsuomalaista kuntaa ja kaupunkia nostaa korvauskanteen puukartellliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Yksityisiä metsänomistajia on myös runsaasti lähdössä peräämään oikeuksiaan. Markkinaoikeus on todennut Metsäliiton, Stora Enson ja UPM-Kymmenen syyllistyneen vuosina 1997 - 2004 valtakunnalliseen kiellettyyn hintayhteistyöhön ja tietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa.

metsänomistajat
Metsäkone talvisessa havumetsässä.
Juha Korhonen / Yle

Pohjois-SavoKuopion kaupungilla on metsiä kaiken kaikkiaan 10 000 hehtaaria. Vuosittaiset keskimäärin yli miljoonan euron puunmyyntitulot ovat merkittävä ja varma tulonlähde kaupungille.

Mutta pussin pohjalle ei kuitenkaan kaupungin laskelmien mukaan kertynyt vuosina 1997 - 2004 sitä määrää puunmyyntituloja kuin olisi kuulunut. Niinpä nyt lähdetään käräjille.

- Kyllä mahdollisia tappioita on tullut siinä määrin hinnanmenetyksen osalta, että on tärkeä saada asia myös oikeuden arvioitavaksi. Todennäköisesti tämä vaatimus menee jopa yli 2 miljoonaan euroon, kertoo kaupunginlakimies Vesa Toivanen.

Itä-Suomesta innolla oikeuteen

Käräjille puukartellista on Kuopion tavoin lähdössä Itä-Suomesta parikymmentä kuntaa ja kaupunkia. Kuntaliiton laskelmien mukaan koko maan saldo on tällä hetkellä 37 kuntaa ja kaupunkia. Liitto on kehottanut korvauskanteiden nostamiseen viimeistään 20. joulukuuta. Muutoin oikeus korvaukseen voi vanhentua.

Myös yksittäisiä metsänomistajia on lähdössä runsaasti peräämään oikeuksiaan. Muuramelainen metsäkonekauppias Reijo Lahtonen on toiminut julkisuudessa aktiivisesti asiassa, hänen mukaansa kanne on lähdössä 800 metsänomistajalta, heistä Itä-Suomesta on pari sataa.

"Vääryydet pitää oikaista"

Metsänomistajien liiton Järvi-Suomen aluepäällikkö Jukka Hujala kuvaa metsänomistajien mielialoja näin:

- Helposti ei haluta oikeutta lähteä käymään mutta kyllä vääryydet pitää oikaista, sehän se mieliala pitkälti on.

Eniten tappioita lasketaan hintayhteistyön kautta syntyneen metsänomistajille mänty- ja koivukuitupuukaupoissa, Hujala sanoo. Nopeaa ja helppoa ratkaisua asiassa hän ei odota.

- Uskon että tämä ei ihan helpolla ratkea koska ensin käydään oikeutta siitä, ketkä voivat olla mukana ja onko asia vanhentunut. Pitkä prosessi tulee.

Kartelliin osallistuneet metsäyhtiöt ovat johdonmukaisesti kiistäneet aiheuttaneensa vahinkoa metsänomistajille. Suurin yksittäinen kantaja asiassa on Metsähallitus, joka vaatii lähes 300 miljoonan euron korvauksia menetetyistä puunmyyntituloista.

Lähteet: YLE Savo / Seppo Tikkanen