Ilmastokokouksessa päätösten päivä

YK:n suuri ilmastokokous Etelä-Afrikan Durbanissa päättyy tänään perjantaina. Kokoukselle ladattiin ennakkoon paljon odotuksia, mutta tulokset näyttäisivät kuitenkin jäävän laihoiksi. Todennäköisenä tuloksena kaksiviikkoiselle kokoukselle pidetään jonkinnäköistä jatkoa Kioton ilmastosopimukselle. Nykyinen Kioton sopimus yltää vuoteen 2012.

Yhtenä vaihtona pidetään myös sitä, ettei Kioton sopimukselle synny minkäänlaista jatkoa, sillä useat maat ovat olleet haluttomia sitoutumaan päästövähennyksiin, koska niiden pelätään heikentävän talouskasvua.

EU ja Suomi ovat Durbanin kokouksessa ajaneet päätöstä siitä, että uutta, maailmanlaajuista ilmastosopimusta alettaisiin valmistella.

Uuden sopimuksen pitäisi velvoittaa kaikkia suuria teollisuusmaita päästövähennyksiin nykyisiä sopimuksia laajemmin.

Kiina ja Yhdysvallat ovat kuitenkin olleet vastahakoisia kansainvälisten sopimusten solmimisesta. Kiina on aiemmin ilmoittanut, ettei se aio sitoutua sopimuksiin. Myös Yhdysvaltoja on hankala saada kansainvälisten sopimusten taakse. Se ei esimerkiksi ole ratifioinut Kioton sopimusta.

Sekä useat teollisuus- että kehitysmaat ovat kuitenkin ottaneet askelia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Näihin lukeutuvat muun muassa investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden lisääminen.

Asiantuntijoiden mukaan ne eivät kuitenkaan riitä hidastamaan ilmaston lämpenemistä.