Tuulivoimakin vaikuttaa luontoon

Vihreänä energiana pidetty tuulivoima vaikuttaa turbiineja ympäröivään luontoon. Turbiini voi aiheuttaa esimerkiksi linnuille vakavia kolareita, jos tuulivoimala on rakennettu linnuille tärkeälle muuttoreitille. Myös koskemattoman elinympäristön tuhoutuminen ja turbiinin häiriöt vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja eläintenkin.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston eteen pystytettiin perjantaina tuulivoimala.
Kaakkois-Suomen uutiset kävi yliopistolla tuulivoimalan pystytystalkoissa.

Tulevien tuulivoimaloiden luontoselvityksissä selvitetään muuttoreittien lisäksi sitä, ettei kyseessä ole esimerkiksi suojeltujen lajien esiintymisalue tai tärkeä linnuston levähdyspaikka.

- Levähdysalueiden läheisyydestä voi olla roottorin toiminnasta häiriötä lepäileville linnuille. Itse olen päätellyt, että voisiko roottorista tulle mielikuva isosta petolinnusta, jos joku taivaalla liikahtaa, pohtii luontokartoittaja Karri Kuitunen.

Luontoselvityksiä tehnyt Karri Kuitunen kertoo, että luontoa havainnoidaan vuoden päivät, jonka jälkeen selvitys tehdään..Selvityksissä tutkitaan mm. alueen linnustoa, kasvistoa, liito-oravia ja lepakoita. Eteläisen Saimaan sopivuutta tuulivoimaloiden alueeksi on vaikea yleistää, luontoarvojen näkökulmasta.

- Sellainen erityisominaisuus tällä alueella kuitenkin on, että arktisten vesilintujen muuttoreitit keväisin ja syksyisin kulkee osittain eteläisen Saimaan kautta. Se on yksi näkökulma, joka pitää huomioida tuulivoimasuunnitelmissa, Karri Kuitunen toteaa.

Karri Kuitunen on tehnyt useita luontoselvityksiä tuulivoimahankkeille, mutta aivan yksinkertaista selvitysten tekeminen ei ole. Esimerkiksi lintujen muutossa saattaa olla huomattavia eroja eri vuosina.

- Selvitykset täytyy usein tehdä yhden vuoden aikana. Sitten pitää miettiä, kuinka hyvin se yksi vuosi edustaa linnustollista tilannetta, joka keskimäärin sillä alueella vallitsee.