1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Ilmastoneuvottelujen jatko riippuu kolmesta maasta

Ilmastohuippukokous Etelä-Afrikan Durbanissa on ratkaisevassa vaiheessa. Euroopan unioni on saanut ainakin 120 maata taakseen, mutta ratkaisua jarruttavat Yhdysvallat, Kiina ja Intia.

Huippukokouksen neuvottelut ovat jatkuneet kahden viikon ajan ja viimeinen kokouspäivä alkaa olla päätöksessään.

EU-maat ovat tehneet esityksen "tiekartaksi", jonka perusteella uusi, Kioton ilmastosopimuksen korvaava sopimus saavutettaisiin viiden vuoden kuluttua.

EU on saanut tuekseen noin 120 maata, joiden joukossa ovat maailman köyhimmät maat, ilmastonmuutokselle herkimmät saarivaltiot sekä kehittyvistä maista Etelä-Afrikka ja Brasilia.

Laaja sopimusluonnoksen hyväksyjien joukko asettaa ankarat paineet kolmelle maalle, jotka joutuisivat vastuuseen globaalien ilmastoneuvottelujen romahtamisesta.

EU:n luonnoksen mukaan kaikkien maiden tulisi olla mukana päästörajoituksissa, joiden suuruus sovittaisiin vuoteen 2015 mennessä ja jotka astuisivat voimaan muutamaa vuotta myöhemmin, mahdollisesti vuonna 2020.

Tällä hetkellä voimassa on ns. Kioton ilmastosopimus, joka umpeutuu ensi vuonna. Siinä on mukana vain suppea joukko vauraimpia teollisuusmaita.

Ilmastoasiantuntijoiden mukaan maapallon ilmasto on nopeasti lämpenemässä tasolle, joka väistämättä aiheuttaa massiivisia tuhoja eri maissa. Lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen päästöjä olisi välttämättä vähennettävä, mikä edellyttää kansainvälistä yhteistyötä.