Helsinkiläisistä joka kymmenes on vieraskielinen

Uusi tilasto pääkaupungin vieraskielisestä väestöstä osoittaa, että 11 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Heitä on reilut 63 tuhatta. Suurimmat vieraskielisten ryhmät puhuvat äidinkielenään venäjää, viroa, somalia ja englantia.

vieras kieli
Oppilaita ala-asteen luokkahuoneessa, kuvan etualalla karttapallo.
Yle

Helsingin vieraskielisten määrä on kasvanut 2000-luvun aikana lähes 34 000 hengellä eli yli kaksinkertaiseksi.

Viime vuonna uusia vieraskielisiä tuli kaupunkiin lähes 4000. Ulkomainen nettomuutto on vieraskielisillä ollut selkeästi positiivinen Helsingille kaikissa ikäluokissa koko 2000-luvun.

Vieraskieliset ovat keskimäärin Helsingin muuta väestöä nuorempia. Lapsia ja nuoria työikäisiä on paljon, eläkeläisiä hyvin vähän.

Helsingin vieraskielisistä 28 prosenttia asuu Itäisessä suurpiirissä. Vieraskielisten osuus alueen väestöstä on korkein Meri-Rastilassa, Kivikossa, Kallahdessa ja Kurkimäessä.

Ulkomaalaisten työttömyys on kasvanut edellisvuodesta seitsemän prosenttia. Työllistymistilanne vaihtelee paljon kansalaisuusryhmittäin.

Lähteet: YLE Helsinki