Vesilain muutos lisää ruoppaushakemusten määrää

Vuoden vaihteessa voimaan tulevan uuden vesilain arvellaan lisäävän ruoppaushakemusten määrää, sillä jo yli 500 kuution ruoppauksesta tulee tehdä ilmoitus. Esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa odotetaan hakemusten määrän kasvavan yli sadalla, eikä lisäresursseja käsittelyyn ole luvassa.

ruoppaus
Vanhan Vaasan kanavan ruoppaus etenee vauhdilla.
YLE / Mari Latva-Karjanmaa

Uusi vesilaki muuttaa esimerkiksi ruoppaushakemuksen tekemistä merkittävästi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa arvellaan ruoppaushakemusten määrän myös kasvavan selvästi, sillä jo yli 500 kuution ruoppauksesta on tehtävä hakemus. Ympäristölupavastuualueen johtaja Tarja Savea-Nukala kertoo, että ruoppauksen luvan hakemiseen tarvitaan monenlaista dokumenttia.

Hakemuksessa tulee olla mukana muun muassa erilaisia karttoja ja maanomistustietoja, sekä tietoja minkälaisessa ympäristössä ruoppausta tehdään. Hakemukseen tulee kirjata millaiset ruoppauksen vaikutukset ovat ympäristöön. Mitä yksityiskohtaisempi ja oikein täytetty hakemus on, sitä joutuisammin se pystytään käsittelemään.

Hakemus tehtävä ajoissa

Vesilain mukaisten asioitten käsittelyaika on AVIssa tällä hetkellä keskimäärin noin yhdeksän kuukautta. Jos aikoo ensi talvena ruopata, niin kannattaa jo nyt aloittaa selvittämään asioita ja suunnittelemaan. Lupahakemus tulisi olla yhdeksän kuukautta ennen meillä sisällä ennenkuin aikoo ruveta varsinaisiin töihin, kertoo Savea-Nukala

Pohjanmaan rannikolla ruoppauksia tehdään runsaasti. Vesialueiden omistajat eivät ole vielä laittaneet suurin määrin hakemuksia. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastossa kuitenkin arvellaan, että hakemusten määrä nousisi 150:llä aikaisempaan verrattuna. AVIssa odotellaankin nyt jännityksellä ensi vuotta, ja ennen kaikkea alkuvuotta, kuinka paljon hakemuksia alkaa tulla. Lisäresursseja hakemusten käsittelyyn ei ole tulossa.

Lähteet: YLE Pohjanmaa