Sormenjäljet oleskelulupiin alkuvuodesta

Suomi ottaa käyttöön biometriset oleskelulupakortit ensi vuoden alussa. Samalla matkustusasiakirjaan liitettävästä oleskelulupatarrasta luovutaan. Muutos perustuu vuonna 2008 annettuun EU-asetukseen, jonka avulla pyritään estämään väärinkäytöksiä.

Kotimaa

Ulkomaalaislain muutokset tulevat voimaan ja biometrisiä oleskelulupakortteja aletaan myöntää tammikuun alussa. Sormenjälkiä aletaan lisätä korttien siruille kuitenkin asteittain alkuvuonna, koska sormenjälkiskannauksen käyttöönotossa on ollut teknisiä viiveitä.

Jos oleskeluluvanhakijan sormenjälkiä ei teknisistä syistä saada skannattua, oleskelulupakortin sirulle tehdään tästä merkintä. Kortti on tästä puutteesta huolimatta pätevä todistus oleskeluoikeudesta.

Henkilöiden, joilla on passiin kiinnitetty voimassaoleva oleskelulupatarra, ei ole tarpeen vaihtaa tarraa korttiin. Oleskelulupakorttia on sen sijaan haettava heti, kun passi on mennyt vanhaksi.

Jos oleskelulupahakemus on jätetty Suomessa ennen 1.1.2012, mutta päätös ei ehdi tulla ennen vuodenvaihdetta, sitä on käytävä täydentämässä sormenjäljillä poliisin toimipisteessä. Asiakas saa täydennyspyyntökirjeen, kun asia on ajankohtainen. Siinä neuvotaan milloin ja mihin poliisin toimipisteeseen hakijan on mentävä. Ulkomaan edustustoissa jätettyjä hakemuksia ei täydennetä.

Sormenjäljet otetaan kaikilta yli 6-vuotiailta

Käytännössä uudistus tarkoittaa, että kaikilta yli 6-vuotiailta oleskelulupaa ja turvapaikkaa hakevilta otetaan sormenjäljet kaikista sormista ja ne tallennetaan ulkomaalaisrekisteriin. Jatkolupaa ja pysyvää lupaa haettaessa sormenjäljet otetaan uudelleen, ja joka kerta asiakkaalle tehdään uusi kortti.

Oleskelulupakortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelulupakortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus.

Hakemuksen voi jättää vain hakija itse

Oleskelulupahakemuksen voi vuoden alusta alkaen panna vireille vain hakija itse. Suomessa asuva perheenjäsen ja työnantaja eivät enää voi jättää hakemusta hakijan puolesta.

Lisäksi TE-toimiston työlupayksikkö poistuu vireillepanopaikkojen joukosta, vaikka työlupayksiköt tekevät edelleen osaratkaisut työntekijän oleskelulupahakemuksiin.

Ensimmäistä oleskelulupaa on entiseen tapaan haettava pääsääntöisesti ulkomailla Suomen edustustossa. Oleskelulupakortti haetaan samasta paikasta, jossa hakemus on pantu vireille.

Jatkolupaa haettava Suomesta poliisilta

Jatkolupaa ja pysyvää lupaa voi vuodenvaihteen jälkeen hakea vain Suomesta poliisin toimipisteestä. Jos oleskelulupakortti katoaa tai varastetaan, silloinkin uutta korttia voi hakea vain Suomesta poliisilta. Suomessa täydennetään myös vuodenvaihteessa vireillä olevat hakemukset

Suomen ulkomaan edustustoissa sormenjäljet kerätään vasta vuoden 2012 alusta alkaen vireille pantaviin hakemuksiin. Ulkomailla oleskelulupaa hakeville voidaan myöntää oleskelulupakortti ilman sormenjälkiä siirtymäaikana, joka päättyy 20.5.2012.

Lähteet: YLE Uutiset