Suomi on geenimuunnellun viljelyn villi länsi

Suomesta puuttuu tällä hetkellä geenimuuntelua säätelevä laki. Meillä odotellaan EU:ssa valmisteilla olevaa direktiiviä, jolla on tarkoitus antaa kullekin maalle valtuudet itse päättää gmo-viljelystä. Siihen saakka kuka tahansa voi aloittaa geeniviljelyn Suomessa.

Kotimaa

Suurin osa maailman geenimuunnellusta viljelystä tuotetaan Yhdysvalloissa. Suomessa geenimanipuloituja kasveja on vasta koeviljelyssä, vaikka mikään ei viljelyä estä, sillä viljelyä säätelevää rinnakkaiselolakia ei ole olemassa.

- Jos meillä olisi viljelyssä muuntogeenisiä viljelyksiä, niin kyllä katson ongelmalliseksi, että meillä ei ole näitä säädöksiä. Mutta jos joku päättää viljellä, niin sitten viljelee, sanoo Maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvos Kirsi Heinonen.

Laki kaatui erimielisyyksiin

Monessa Euroopan maassa on laki, jolla määritellään suojaetäisyydet, jotta muuntogeeniset kasvinosat eivät sekoitu muihin kasveihin. Suomessa lakia ei saatu edellisessä eduskunnassa säädettyä, koska asiasta oltiin niin erimielisiä. Edellisen hallituksen lakiesitys kuitenkin hyväksyi gmo- eli geenimuunneltuja organismeja sisältävien kasvien viljelyn Suomessa.

- Oli yllättävää miten rinnakkaiselolakiesitys tuli ministeriöstä ulos. Siitä tuli yli 60 lausuntoa, koska lakiesityksessä ei oltu tuotu ollenkaan riskejä, eikä pohdittu mitä haittapuolia sillä voi mahdollisesti olla, sanoo Luomuliiton toiminnanjohtaja Elisa Niemi.

Nykyisen hallituksen ohjelmassa ei ole uutta esitystä lain säätämiseksi. Hallitusohjelmaan on vain kirjattu, että luomu otetaan maatalouden strategiseksi tavoitteeksi. Suomessa odotellaan EU:ssa valmisteilla olevaa direktiiviä, jolla on tarkoitus antaa EU-maille kansallinen päätösvalta, viljelläänkö maassa geenimuunneltuja kasveja vai ei. Jos viljely kielletään kokonaan, rinnakkaiselolakia ei tällöin tarvita.

MTK:n rivit rakoilevat

Ahvenanmaalle on tulossa laki, joka säätelee suojaetäisyydet niin pitkiksi, että gmo-viljely ei ole mahdollista. Ruotsissa teurastamot ovat lopettamassa geenimuunnellulla rehulla ruokittujen sikojen vastaanottamisen teurastamoille. Suomen elintarvike- ja rehuteollisuus on kuitenkin valmis käyttämään muuntogeenisiä kasveja. Maanviljelijät ovat perinteisesti vastustaneet geeniviljelyä. MTK:n riveistä on sanottu, että suomalaisen maataloustuotannon maine romahtaisi olemattomiin yhdessä yössä, jos täällä alettaisiin viljelemään gmo-lajikkeita.

- En usko, että se yhdessä yössä voi mennä, kun sitä on rakennettu kuitenkin aika kauan, Heinonen vastaa.

MTK:n virallinen kanta on geenimuuntelulle avoin.

- Pitää olla mahdollisuus tuottaa eri tavalla myös Suomessa, siis luomutuotannolla, tavanomaisella, mutta siinä vaiheessa, kun nähdään, että on aika antaa mahdollisuus myös geenitekniikkaa hyödyntävälle tuotantosuunnalle, niin antaa mahdollisuus myös sille, tietysti häiritsemättä näitä muita tuotantomuotoja, sanoo MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.

Tutkimustietoa tarvitaan

Luomuliiton mukaan tutkimustietoa geenimuuntelusta ei ole vielä riittävästi.

- Tähän ovat monet EU-maat tarttuneet, että tietoa pitää olla enemmän ennen kuin tehdään päätöksiä. Esimerkiksi eläinkokeissa on tullut yllättäviä haittoja. Siellä on monimutkaisia ilmiöitä, jotka menevät vielä monimutkaisemmiksi laboratoriosta luontoon siirrettäessä, Niemi sanoo.

Ministeriössä sen sijaan vähätellään esimerkiksi tutkimusta, jonka mukaan jopa maaperän mikrobit voivat kuljettaa muuntogeenisiä osia muihin kasveihin.

- Ei ne nyt varmaan niin pitkiä matkoja. Esimerkiksi perunalle oli vanhassa lakiehdotuksessa aikamoiset eristysetäisyydet. Kyllä ne riittävät turvallisuuden takaamiseksi, maatalousneuvos Heinonen sanoo.

Luomu ja geenimuunneltu rinta rinnan

Suomen maabrändivaltuuskunnan tavoite on, että maa- ja elintarviketuotannosta puolet olisi luomua vuonna 2030. Miten hyvin geenimuuntelu sopii yhteen tämän tavoitteen kanssa?

- Jos tätä oikeasti noudatetaan, niin kyllä se on kummallista, jos geenimuunneltua viljelyä viedään voimakkaasti eteenpäin. Missään maassa maailmassa ei olla pystytty oikeasti kunnolla pitämään erillään geenimuunneltua, tavanomaista ja luomutuotantoa, Luomuliiton Niemi sanoo.

Suomessa odotellaan ainakin vuoteen 2013 asti EU-direktiivin valmistumista, jonka jälkeen olisi mahdollista päättää sallitaanko gmo-viljely vai ei. Siihen saakka kuka tahansa voi aloittaa geenimuunnellun viljelyn Suomessa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ei halunnut kommentoida asiaa YLE Uutisille.

Lähteet: YLE Uutiset / Jenni Frilander