1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kemiönsaari

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tiedottaa - Egentliga Finlands räddiningsverk meddelar

Kemiönsaarella on ongelmia puhelinyhteyksissä. Kaikista gsm-liittymistä ei saa yhteyttä hätänumeroon 112.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos neuvoo viallisten puhelinliittymien haltijoita varautumaan naapuriapuun ja selvittämään etukäteen vaihtoehtoisen tavan hälyttää apua hätätilanteessa. Pelastuslaitos on järjestänyt päivystyksen Taalintehtaan, Hiittisten, Västanfjärdin ja Kemiön paloasemille.

På Kimitoön är det problem med telefonbindelserna. Från alla gsm-anslutningar kan man inte ringa till nödnumret 112. Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar innehavanerna av de felaktiga ansluttningarna att förbereda sig för grannehjälp och att förhand ta reda på ett alternativt sätt att kalla på hjälp vid en nödsituation. Räddininsverket har ordnat med dejour på brandstationerna i Dalsbruk, Hitis, Västanfjärd och Kimito.