1. yle.fi
  2. Uutiset

Selvitysryhmä perkaa kaivosten liikennetarpeet

Liikenneviraston työryhmä selvittää kaivostoiminnan liikenteellisiä tarpeita Pohjois-Suomessa ja myös rajojen ulkopuolella. Selvityksen tavoitteena on muodostaa yhteinen kansallinen näkemys kaivostoiminnan tarvitsemista kuljetusreiteistä ja niiden vaikutuksista liikennejärjestelmälle.

kaivostoiminta
YLE

Työryhmä selvittää Pohjois-Suomen kaivostoiminnan kuljetustarpeet ja liikennejärjestelyt sekä lyhyellä että ja pitkällä aikavälillä. Tässä tapauksessa lyhyt aikaväli on 20 vuotta ja pitkä 50 vuotta. Työryhmä ottaa huomioon myös sen, kuinka investoinnit lähialueiden kaivostoimintaan Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä vaikuttavat Suomen liikenneverkkoon.

Suomessa on käytössä historiallisista syistä leveämpi raideleveys kuin Norjassa ja Ruotsissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ratahankkeissa pääliikennesuunta määrittelisi myös kiskoleveyden, sanoo työryhmän jäsen Jorma Leskinen Lapin ELY-keskuksesta.

- Jos esimerkiksi Ruotsin Pajalan kaivoksen tuotteet siirtyvät jossain vaiheessa kiskoille, tulee rata jo kovin lähelle Suomen puolen kaivoksia. Siitä jos jatketaan, ei ratalevyttä välillä vaihdeta. Samoin vastaavasti jos Suomesta vietäisiin Narvikiin tavaraa kiskoja pitkin, kyllä käytössä olisi koko matkan suomalainen raideleveys.

Erillishankkeet yhteen

Selvitettävänä on nykyisen kuljetusverkon riittävyys ja mahdollisten uusien väylien maankäyttövarausten tarvetta. Työryhmä tarkastelee myös alustavasti tarpeiden vaikutuksia maakuntakaavoihin.Tehtävänä on myös selvittää periaatteita ja rahoitusmalleja, jolla valtio ja kaivosyhtiöt voisivat osallistua kuljetusreittien rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Työryhmässä on edustettuna runsaasti lappilaisia kuntayhtymiä ja kehitysyhtiöitä, mutta ei lainkaan edustusta esimerkiksi Kainuusta. Kaikkien tarpeet kyllä huomioidaan, sanoo Leskinen.

- Yhtenä tarkoituksen on saattaa yhteen nyt erillishankkeita ajavat tahot katsomaan kokonaisuutta ja synergiaetuja. Eikä esimerkiksi Kontiomäki - Kuusamon ratahankettakaan ole unohdettu. Kainuun liikenneasioita hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ELY, joten edustuskin tulee sieltä, sanoo Leskinen.

Alustavia tuloksia on luvassa helmikuun loppuun mennessä. Lopulliset tulokset valmistuvat kesäkuussa ja koko selvitys rahoitusselvityksineen ensi vuoden loppuun mennessä.

Työryhmä asetettiin joulun alla Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta.

Lähteet: YLE Kainuu

Lue seuraavaksi