Viittomakielen keskus Jyväskylään

Jyväskylässä aloittaa vuoden alussa toimintansa uusi viittomakielen keskus. Siellä tehdään viittomakielen tutkimusta ja annetaan viittomakieleen liittyvää koulutusta.

kulttuuri

Jyväskylän yliopiston alaisen keskuksen päätehtävä on toteuttaa ja kehittää sekä koordinoida suomalaista viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta. Keskuksessa tutkitaan muun muassa viittomakielisen lapsen kielenkehitystä, kielioppia ja viittomakielen oppimista vieraana kielenä.

Keskuksen perustamisella yritetään osaltaan vahvistaa suomalaisen viittomakielen perustuslaillista asemaa yhtenä maamme virallisena vähemmistökielenä. Vuonna 1995 toteutetun perusoikeuksien uudistuksen yhteydessä julkiselle vallalle on asetettu velvoite tarjota suomalaista viittomakieltä käyttäville palveluita heidän omalla kielellään.

- Jyväskylän yliopisto oli luonnollinen valinta keskuksen sijoituspaikaksi. Olemme kouluttaneet jo vuodesta 1998 viittomakielisiä luokanopettajia. Vuodesta 2004 lähtien olemme olleet ainoa yliopisto Suomessa, jossa on voinut suorittaa suomalaiseen viittomakieleen liittyvän maisterin- tai tohtoritutkinnon, kertoo suomalaisen viittomakielen professori Ritva Takkinen Jyväskylän yliopistosta.

Uuden viittomakielen keskuksen toiminta rahoitetaan opetusministeriön perusrahoituksella ja täydentävällä rahoituksella

Lähteet: YLE Uutiset