1. yle.fi
  2. Uutiset

Tina on ongelmajätettä

Uudenvuoden tinat sisältävät nimestään huolimatta lyijyä, joka on ympäristölle haitallinen raskasmetalli. Tinoja ei tule heittää normaaliin jätekeräykseen, vaan ne pitää viedä ongelmajätekeräykseen. Tinat voidaan myös uusiokäyttää.

ongelmajätteet
YLE

Tinoissa on haitallista lyijyä jopa 90%. Suomen ympäristökeskus muistuttaa, että tinoja ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana, sillä kaatopaikalle joutuessaan lyijy voi suodattua kaatopaikkavesien mukana lähiympäristöön ja saastuttaa maaperää ja pohjavettä. Lyijy kertyy kasveihin ja elämiin ja voi vaikuttaa ihmisen hermoston toimintaan.

Lähteet: YLE Keski-Suomi

Lue seuraavaksi