Alle 80 prosenttia kuuluu kirkkoon - eroamistahti hidastui

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien määrä on laskenut alle 80 prosenttiin Suomen väestöstä. Viime vuonna kirkosta eronneiden määrä kuitenkin laski ja kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi.

Kotimaa

Väestörekisterikeskuksen ennakkotietojen mukaan kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 79,7 prosenttia suomalaisista. Vuotta aiemmin osuus oli 80,6 prosenttia.

Kirkosta eronneiden määrä laski viime vuonna voimakkaasti. Kirkosta erosi 41 255 ihmistä, mikä on lähes 11 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi yli 1 800:lla ja oli 12 588.

Kastettujen määrä sen sijaan väheni yli tuhannella hengellä. Kirkon jäseniksi kastettiin vajaat 48 000 suomalaista. Syntyneistä kastettiin 79,9 prosenttia, mikä on 2,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin toissa vuonna.

Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan muutokset kirkkoon liittymisessä ja eroamisessa ovat samankaltaisia kuin 1990-luvun lamavuosina. Tuolloin synkkenevä taloudellinen tilanne lisäsi kirkosta eroamista, mutta se taittui nopeasti.

Tiedotuskeskus myös arvioi, että kirkkoon liittymistä on helpottanut kesällä käynnistynyt nettipalvelu liitykirkkoon.fi. Sen kautta kirkkoon liittyi viime vuonna vajaat 3 000 ihmistä.

Eroakirkosta.fi-nettipalvelun tiedottaja Heikki Orsala puolestaan katsoo, että tällä eroamistahdilla kirkkoon kuuluvien määrä voi laskea 70 prosenttiin kymmenessä vuodessa. Helsinkiläisistä kirkkoon voi tuolloin kuulua enää alle puolet, hän uskoo.

Orsilan mukaan eroajien ikäjakauma on kirkon kannalta huono. Eniten eroavat nuoret aikuiset, joilta kastettavat lapset tulisivat.

Kirkkoon kuuluvien osuus laski 90 prosentista 80 prosenttiin vajaassa 30 vuodessa.

Lähteet: YLE Uutiset