Erikoinen työehtokiista repii mainosjakelualaa

Mainosjakelualalla käydään harvinaislaatuista kiistaa työehdoista. Postityöntekijät syyttävät ilmaisjakeluyhtiöitä palkkojen polkemisesta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n mukaan jakeluyhtiöt ovat perustaneet alalle työnantajan johtaman ammattiliiton. Alan työnantajia edustava yhdistys kiistää väitteet.

Kuva: YLE

Posti- ja logistiikka-alan unioni arvostelee kovin sanoin mainos- ja ilmaislehtien jakeluyhtiöiden tekemää valtakunnallista työehtosopimusta. PAU:n mukaan työnantajat yrittävät polkea palkkoja tekemällä työehtosopimuksen käytännössä itse johtamansa työntekijäjärjestön kanssa.

- Meidän tietojemme mukaan vaikuttaa siltä, että on perustettu työntekijäyhdistys, jonka keskeiset toimijat vaikuttavat olevan myöskin työnantajan keskeisiä toimijoita. Eli yhdistys on pyritty perustamaan työnanantaja toimesta ja työnantajan keinoin, sanoo Posti-ja logistiikka-alan unionin puheenjohtaja Esa Vilkuna.

PAU:n mukaan sen oma sopimus on vahvistettu alalla yleissitovaksi ja työtuomioistuin on hylännyt parinkymmenen jakeluyhtiön tekemän valituksen mainos- ja ilmaislehtijakajien vähimmäispalkasta.

PAU:n sopimukseen kuuluu vajaan 8 euron takuutuntipalkka.

- Tuntiansio mainosjakeluyhtiöiden omissa työehdoissa, jotka nyt näköjään myöskin tuohon niin sanottuun työehtosopimukseen on sisällytetty, liikkuu meidän havaintojen mukaan 2 - 5 euron välillä, Vilkuna huomauttaa.

"Vähimmäistuntipalkka alalla mahdotonta"

Jakelualan työnantajapuolella nähdään alan tilanne tyystin eri näkökulmasta. Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistyksessä ollaan tyytyväisiä, kun alalle saatiin joulukuussa viimein solmituksi työehtosopimus.

SKE:n puheenjohtajan Erkki Fromin mukaan hiljattain työntekijöitä edustamaan perustettu Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME on kelvollinen sopimuskumppani, eikä työnantaja ole missään nimessä ollut perustamassa työntekijöille ammattiliittoa. SME:ssä mukana olevat, työnantajapuolen yrityksissä työskentelevät ihmiset edustavat järjestössä työntekijöitä, sanoo From.

Fromin mukaan PAU:n ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliiton TIKLIn välinen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus ei sovellu osoitteettoman suoramainonnan erillisjakeluun, ja vähimmäistuntipalkan määritteleminen on alalla mahdotonta.

- Lähdetään siitä, että urakkatyöllä ei ole työaikaa ja tällä toimialala tehtävään työhön ei sovelleta työaikalakia. Tämä on senlaatuista työtä, että näin tämä toimii ja tuntimääriä ei olla laskettu, From linjaa.