1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terapiat

Hahmoterapia auttaa karistamaan vanhat vahingolliset toimintatavat

Terapiassa laajennetaan yksilön tietoisuutta omista käyttäytymiskaavoista, kehosta ja tavoista olla kontaktissa toisten ihmisten kanssa.

Kuva: YLE / Heidi Törnroos

Tietoisuus itsestä ja omista tavoista toimia antaa ihmiselle mahdollisuuden valita, jatkaako entiseen tapaan vai muuttaako omaa tapaansa toimia.

Hahmoterapian neljä peruspilaria ovat kontakti, tietoisuus, nykyhetki ja vastuu. Ihminen on vastuussa omista teoistaan ja toiminnoistaan. Terapiatilanteessa tutkitaan muun muassa kuinka terapeutin ja asiakkaan välinen kontakti toimii. Terapiaa voidaan antaa myös ryhmässä.

Hahmoterapeutti Risto Tarkiaisen mukaan ihmisen keho on usein päätä viisaampi, siksi tutkitaan kuinka keho reagoi erilaisiin tilanteisiin.

Terapian apuna voidaan käyttää muun muassa musiikkia, tanssia, maalaamista eli melkein mitä vain, joka auttaa ihmistä havainnoimaan kuinka hän tietyissä tilanteissa toimii ja samalla miettimään, olisiko toimintamallia syytä muuttaa.

Tarkiaisen mukaan jokainen, joka haluaisi parantaa omaa elämänhallintaansa tai etsii ratkaisua vaikka työyhteisön kiusaamisongelmaan, hyötyisi hahmoterapian keinoista.

Sitä voidaan käyttää työkaluna myös työyhteisökoulutuksissa, koulukiusaamistapauksia tutkittaessa tai masennusta hoidettaessa.

Kaikki lähtee ihmisen halusta muutokseen

Ketään toista ei voi muuttaa, ainoastaan omaa suhtautumistaan, käytöstään ja toimintatapojaan. Hahmoterapian keinoilla ihminen oppii myös arvostamaan itseään ja vaatimaan arvostusta ympäristöltään.

Hahmoterapia on psykoterapian menetelmä, jossa on vaikutteita hahmopsykologiasta, psykoanalyysista, psykodraamasta, kehotyöskentelystä, fenomenologiasta ja idän filosofioista. Gestalt-terapian, eli hahmoterapian kehitti saksalaissyntyinen F. Peris, joka työskenteli muun muassa Sigmund Freudin kanssa.