Tehy-pöytäkirjan yhteydessä rikottiin syrjintäkieltoa

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ovat rikkoneet yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa niin sanotun Tehy-pöytäkirjan valmistelun yhteydessä. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätöksen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen rajaaminen siten, että se koskee samalla alalla vain Tehyn jäseniä, on ristiriidassa syrjintäkiellon kanssa.

talous

Tehyn rajussa työtaistelussa työtaistelussa vain tehyläiset saivat palkankorotuksen. Näppejään jäivät nuolemaan Superin, JHL:n, Jytyn ja STHL:n jäsenet.

Puumalainen muistuttaa, että samasta työstä on maksettava sama palkka myös muiden liittojen jäsenille. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kyseessä on ennakkotapaus jopa EU-tasollakin.

- Tämän jälkeen työnantajan täytyy itse harkita, mitkä heidän toimenpiiteensä tulevat olemaan ratkaisumme perusteella, Puumalainen sanoo.

- Peruste maksaa samasta työstä erilaista palkkaa ei saa olla se, kuuluuko työntekijä johonkin järjestöön.

Puumalainen muistuttaa, että Kunnallista työmarkkinalaitosta ja tasa-arvovaltuutettu Mäkistä sitoi asian valmistelun yhteydessä viranomaisille säädetty erityinen velvoite edistää yhdenvertaisuuden toteutumista.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka on yllättynyt apulaisoikeuskanslerin päätöksestä. Tehyn sopimusta ei hänen mukaansa voi kuitenkaan romuttaa jättämällä korotukset kokonaan maksamatta. Toisaalta taas kunnissa ei ole valmiutta maksaa korotuksia kaikille.

- Tässä vaiheessa emme voi vastata kysymykseen siitä, mikä lopputulos tulee olemaan, Parikka sanoo.

- Meillä on nyt kannanotto, että tämä hyvinkin dramaattinen työtaistelutilanne ei olisi ollut objektiivinen peruste tällaiseen tarkasteluuun.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt valtiovarainministeriötä sekä työ- ja elinkeinoministeriötä harkitsemaan toukokuun loppuun mennessä, ovatko sopimuksen ulkopuolella olevien perus- ja ihmisoikeudet toteutuneet riittävässä määrin.

Lähteet: YLE Uutiset