1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Pien-Saimaa kärsii eniten maataloudesta

Tuoreen selvityksen mukaan Pien-Saimaaseen tulee ylimääräisiä ravinteita eniten maataloudesta, haja-asutuksesta ja laskeumasta. Myös metsätalous ja hulevedet kuormittavat vesialuetta.

Kotimaan uutiset
Sinilevää
Sinilevää Pien-Saimaalla heinäkuun lopulla 2009.YLE Etelä-Karjala

Pien-Saimaan kunnostukseen liittyvä kuormituslaskenta on valmistumassa. Selvityksen mukaan suurin kuormitus on vesistön pohjoisosissa Lavikanlahdella ja Maavedellä, missä ovat myös laajimmat valuma-alueet.

Pien-Saimaaseen tulee ylimääräisiä ravinteita eniten maataloudesta, haja-asutuksesta ja laskeumasta. Vaikka maataloudessa on tehty paljon vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä, on se edelleen suurin alueen kuormittaja.

Myös metsätalous ja hulevedet kuormittavat vesialuetta. Turvetuotannon osuus koko vesialueen kuormituksesta on vähäinen.

Laskenta on aiempaa tarkempi

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on osana PISA-projektia laskenut kuormituksen Pien-Saimaalle. Laskenta on aikaisemmin tehtyjä tarkempi, sillä siinä on otettu huomioon alueen maankäyttömuodot sekä rakennusten ja asuntojen lukumäärät.

Laskenta on tehty Läntisen Pien-Saimaan länsiosalle, joka jaettiin 22 valuma-alueeseen.

Laskentamallia on myös voitu verrata alueelta otettuihin oja- ja hulevesinäytetuloksiin, minkä avulla on voitu korjata laskentaa. Laskennan tulokset osoittavat eri kuormituslähteiden suhteellista osuutta.

Hulevesikuormituksen osuus ilman satunnaisia jätevesipäästöjä osoittautui melko pieneksi. Satunnaisten jätevesipäästöjen lisäys Sunisenlahden kokonaiskuormitukseen on vuoden 2009 havaintoihin perustuen fosforilla 0,2-1,5 prosenttia ja typellä 0,1-0,6 prosenttia.

Kuormitusta pitää vähentää kaikista lähteistä

Valuma-alueella ihmisten aiheuttama lisäkuormitus on merkittävä. Ilman maatalouden, haja-asutuksen, metsätalouden ja hulevesien aiheuttamaa kuormitusta Pien-Saimaaseen kohdistuva kuormitus olisi noin puolet nykyistä alhaisempi.

Nyt tehty kuormitusselvitys osoittaa, millä sektoreilla kuormituksen vähentämistoimenpiteisiin on erityisesti ryhdyttävä. Hajakuormitteisissa vesistöissä, kuten Pien-Saimaalla, kuormitus koostuu monista lähteistä. Kaikkien kuormituslähteiden vähentäminen vaikuttaa myönteisesti veden laatuun.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala

Lue seuraavaksi